بارش های بهاری سال ۹۸ پس از مدت‌ها تراز بند خاکی عبدل‌آباد بجنورد را به حد سر ریز رسانده و آبگیری این بند تکمیل شده است.

بارش های بهاری سال ۹۸ پس از مدت‌ها تراز بند خاکی عبدل‌آباد بجنورد را به حد سر ریز رسانده است. این بند خاکی علاوه بر تامین آب مورد نیاز کشاورزان منطقه٬ تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی ناشی از گرد و غبارها و محیط زیست بجنورد دارد.