آغاز رفع تصرف اراضی پیرامون مخزن سد بارزو

فرماندار شهرستان شیروان گفت: با هماهنگی انجام شده با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، روند رفع تصرف اراضی پیرامون مخزن سد بارزو آغاز شد.

به گفته «امین رضا مرآتی» طی سال های گذشته اراضی اطراف مخزن سد بارزو، به منظور کشت و کار توسط افرادی تصرف شده بود که این امر ضمن این که تخلف محسوب می شود باعث احتمال ورود سموم و کودهای شیمیایی به مخزن آب می شود و سلامت شهروندان را به خطر می اندازد و در این راستا طرح رفع تصرف با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.