گیاهان داروئی
 
فاز اول پروژه توسعه کشت گیاه دارویی در روستای چهاربید جاجرم  در مساحت ۳۰۰ هکتار برای ۴۸۳ خانوار بهره بردار  طی مراسمی آغاز شد. فرماندار جاجرم در این مراسم گفت: یکی از کارهای مهم برای مقاوم سازی اقتصاد روستاها توسعه کشت گیاهان دارویی است که مشارکت مردم می تواند نقش به سزایی در حفظ و احیای مراتع داشته باشد.«محبی» افزود: در فاز اول این طرح ۳۰۰ هکتار از مراتع زیر کشت گیاهان دارویی خواهد رفت و با انجام فازهای بعدی این رقم به  هزار و ۲۰۰  هکتار خواهد رسید.
منبع »» روزنامه خراسان شمالی