در راز و جرگلان انجام شد؛
آغاز کشت باریجه در قالب طرح کپه کاری مشارکتی 
نجاهی- کشت گیاه دارویی و صنعتی باریجه در روستای زیست بوم داشلی قلعه آغاز شد.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری راز و جرگلان با اعلام این خبر افزود: در این طرح ۱۰۰ هکتار باریجه کشت خواهد شد.«یزدانی» با بیان این که این طرح در راستای طرح ملی کپه کاری مشارکتی باریجه انجام می شود، تصریح کرد: تامین نهاده بر عهده اداره منابع طبیعی و عملیات کشت و برداشت بر عهده اهالی است.وی بهترین زمان برای کشت باریجه را آبان ماه برشمرد و اظهار کرد: اکنون شرایط جوی و خاک مساعد و آماده کشت است و بسته به شرایط جوی در هر هکتار از مراتع ۸ تا ۱۰ کیلو باریجه برداشت می شود.