بیشترین تاثیر آموزش محیط زیست از کودکی و در مهدکودک ها،پیش دبستانی و مدارس است؛ متاسفانه سیستم آموزشی ایران نتوانسته به خوبی روش های میدانی و موثر آموزش محیط زیست را تعریف و به اجرا درآورد، در این میان معلمانی خوش ذوق و سلیقه پیدا شده تا آموزش حفظ محیط زیست را عینی و واقعی به کودکان آموزش دهند.
در مدرسه دخترانه ابتدایی سماء شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی، مربی بهداشت این مدرسه  سرکار خانم چکامیفر روش های به روز و موثر آموزش محیط زیست چون :
الف ) اجرای اردوهای آموزشی در فضای طبیعی

ب ) تمیزکردن پارک ها به همراه والدین و تیم آموزشی (به نحوی که کودکان آسیبی نبینند و فقط برداشتن زباله های مسیر اصلی و ایمن، با وسایل حفاظت فردی چون دستکش و ماسک)

ج ) بازیافت موادزائد جامد

را به کار برده اند تا بتوانند نسلی مسئول در قبال محیط زیست تحویل جامعه دهند.

با تشکر از مربی بهداشت این مدرسه  سرکار خانم چکامیفر و دانش آموزان مدرسه ابتدایی سما

اجرای طرح تفکیک زباله در مدرسه دخترانه ابتدایی سما (شهرستان شیروان)هر هفته

http://s9.picofile.com/file/8316778942/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%85%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.png

http://s9.picofile.com/file/8316779018/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8_%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B5_%DB%B0%DB%B8_%DB%B5%DB%B4_%DB%B0%DB%B7.jpg