آگهی استخدام نیروی انسانی شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم
منبع :»»   https://t.me/eestekhdamii
 
http://s8.picofile.com/file/8307747442/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg