اجرای طرح جنگلانه با حضور اهالی روستای داشلی قلعه، مسئولین استانی و شهرستان راز و جرگلان
روستای داشلی قلعه ۹۶/۹/۳۰
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2.jpg
:»اوریال نیوز
?حافظان محیط زیست خراسان شمالی
@nkhorasanir2