بجنورد- ایرنا- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: عملیات آبخیزداری در سطح ۲۲ هزار هکتار از حوضه آبخیز شهری بجنورد اجرا شد که نقش مهمی در جلوگیری از ورود سیلاب به شهر دارد.
محمد فرامرز روز دوشنبه اظهار داشت: حوضه آبخیز شهری بجنورد به گستره ۱۱۹ هزار هکتار یکی از زیرحوضه های اصلی رودخانه اترک است که به علل مختلف از جمله نبود کاربری مناسب اراضی، شخم های نادرست، رعایت نکردن الگوهای مناسب کشت، چرای بی رویه و تخریب خاک دارای فرسایش پذیری و با خطر وقوع سیلاب روبه رو است.
وی افزود: مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری در ۳۸ درصد حوضه آبخیز شهری در هشت زیرحوضه حصار حسینی، گریوان، اسدلی درتوم، مهنان، پسته، درصوفیان، ارکان و پاکتل کلاته سهراب به گستره ۴۵ هزار هکتار انجام شده که علاوه بر این عملیات کنترل سیل و رسوب و حفاظت خاک، آبخیزداری در سطح ۲۲ هزار هکتار از حوضه یاد شده اجرا شده است.
وی اضافه کرد: در سال جاری ۴۰ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به پروژه های آبخیزداری در حوضه آبخیز مهنان از زیرحوزه های حوضه شهری بجنورد اختصاص یافته است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: این میزان اعتبار برای اجرای ۱۳ هزار متر مکعب عملیات مکانیکی آبخیزداری احداث سیل بندهای سنگی ملاتی هزینه می شود.
وی هدف از اجرای این پروژه را حفاظت از خاک، افزایش پوشش گیاهی، کنترل و کاهش خسارات سیل، تغذیه منابع آب و افزایش سطح آب سفره‌های زیرزمینی، کاهش اثرات خشکسالی، افزایش تولید و بالا بردن درآمد آبخیزنشینان و تثبیت شغل اعلام‌ کرد.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: تاکنون عملیات آبخیزداری تنها در ۱۹ درصد از کل گستره حوضه آبخیز شهر بجنورد اجرا شده است که رقم اندکی است.
آبخیزداری به عنوان یکی از شیوه‌های نوین حفاظت آب و خاک، مهار و پخش سیلاب‌ باعث کنترل سیلاب‌های مخرب و نفوذ آب به داخل سفره‌های آب زیرزمینی می شود.