از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی استفاده نکنیم
حافظان محیط زیست خراسان شمالی تلگرام        https://telegram.me/nkhorasanir
http://n-khorasan.ir/
http://s8.picofile.com/file/8271742742/%D8%B8%D8%B1%D9%81_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.jpg