۷۸درصد حجم مخازن سد های استان خالی است

حیدرزاده-  خراسان شمالی در سال آبی گذشته پنجمین استان خشکسال کشور شد و  ۷۸ درصد حجم مخازن سدهای استان خالی است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: میزان بارندگی در استان در سال آبی گذشته که از اول مهرماه سال گذشته تا ۳۱ شهریور ماه امسال است ۳۸ درصد نسبت به سال آبی ۹۵-۹۴ کاهش یافت.«سید ابراهیم علوی» با اشاره به این که در دوره درازمدت هم با ۲۶۱ میلی متر بارندگی، ۲۹ درصد کاهش بارش به ثبت رسید، میزان حجم مخازن سدهای استان را حدود ۲۲۵ میلیون متر مکعب دانست که فقط حدود ۵۰ میلیون متر مکعب یعنی معادل ۲۲ درصد حجم مخازن، آب دارد.

وی با تأکید بر این که ۷۸ درصد حجم مخازن استان خالی است، به کشاورزان توصیه کرد: با هماهنگی این شرکت، ابتدا از وجود آب سدها مطمئن شوند سپس اقدام به کشت پاییزه کنند.وی تصریح کرد: در حال حاضر در سدهای بیدواز اسفراین و بارزوی شیروان، آبی برای کشت پاییزه نیست و کشت پاییزه در سدهای شیرین دره، چری و شورک نیز باید با هماهنگی شرکت آب منطقه ای انجام شود.