معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: استفاده از کیسه های پلاستیکی در جمع آوری پنبه، صنعت طلای سفید را تهدید می کند.

محمدجواد تشکری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: استفاده از کیسه های پلاستیکی در جمع آوری پنبه و نیز استفاده از نخ های پلاستیکی برای دوختن کیسه ها از مشکلاتی است که سال های سال گریبانگیر صنعت طلای سفید شده و هنوز حل نشده است.
وی افزود: استفاده از کیسه های پلاستیکی سبب می شود تا الیاف پلاستیکی و مصنوعی به همراه پنبه وارد محلوج ها شده و کیفیت محلوج را کاهش دهد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی خراسان شمالی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل کیسه های پلاستیکی باید تصفیه چی ها، کارخانه های پنبه پاک کنی و کشاورزان وارد عرصه شوند و با هم افزایی، کیسه های پلاستیکی از چرخه خارج شوند.
وی افزود: در وهله نخست، کشاورز باید آگاه باشد که استفاده از کیسه های پلاستیکی آسیب زدن به تولید محصول خود است زیرا کارخانه های پنبه پاک کنی و کارخانه های ریسندگی نیز از این کیسه های پلاستیکی متحمل خسارت شده و راغب به خرید محصول این کشاورزان نیستند.
وی درباره گلایه ها از واردات محلوج های پنبه گفت: محلوج های وارداتی به دلیل خالص بودن و کیفیت خوب مورد استقبال کارخانه های ریسندگی قرار گرفته اند این در حالی است که به علت رعایت نشدن برخی موارد، محلوج های تولیدی ناخالصی دارد و بویژه وجود الیاف پلاستیکی و مصنوعی در این محلوج ها سبب گلایه کارخانه های ریسندگی می شود.
تشکری تاکید کرد: باید همت و تلاش شود تا برای رونق زنجیره صنعت پنبه از تولید تا ریسندگی، کیسه های نایلونی از مزارع برچیده شود.
وی افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۷ هزار و ۶۰۰ تن وش پنبه از سطح ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار پنبه زار این محصول برداشت شود.
تشکری با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی میزان سطح پنبه زارهای در استان طی امسال گفت: سطح کشت پنبه درسال جاری نسبت به سال گذشته یکهزار هکتار افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: پنبه یکی از محصولات مهم در استان است که نقش زیادی در رونق اقتصادی دارد و این محصول در تناوب زراعی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و سبب افزایش بهره وری سایر محصولات شود.
به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی خراسان شمالی عمده پنبه زارهای پنبه خراسان شمالی در شهرستان مانه سملقان است و اکنون یک واحد ریسندگی و ۶ واحد پنبه پاک کنی در این استان فعال است.
ایرنا
۷۱۸۵ / ۶۰۴۲ خبرنگار: کبری علی آبادی** انتشاردهنده: سیدحسین قدسی