مدیرکل امور روستایی استانداری خراسان شمالی گفت: در حال حاضر بحران آب اصلی‌ترین عامل تهدید مهاجرت از روستاهای استان است.
 
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C1.jpg

عبدالله قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اغلب اشتغال در روستاهای خراسان شمالی دامداری و کشاورزی است که بستگی به وجود منابع آبی دارد و در حال حاضر باوجود کمبود منابع آبی توسعه و سکونت در روستاها دچار مشکل شده است.

 قدرتی بابیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۶۰ روستای خراسان شمالی با تنش آبی شدید مواجه و با تانکر آب‌رسانی می‌شوند، افزود: بعد جمعیت و خانوارها در روستاها به دلیل ماندگار نشدن جوانان رشد مثبت ندارد.

وی اشتغال را دغدغه اصلی روستاییان اعلام کرد و گفت: بااین‌وجود ایجاد اشتغال پایدار در روستاها به‌عنوان اولویت نخست دولت تعریف‌شده که به این منظور تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه و از طرح مشارکت اقتصادی روستاییان حمایت می‌شود.

مدیرکل امور روستایی استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶.۵ میلیارد تومان تسهیلات به روستاییان استان پرداخت‌شده است.

قدرتی بابیان این‌که تزریق تسهیلات ارزان‌قیمت سبب ایجاد اشتغال و مانع مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد شد، افزود: این میزان تسهیلات تاکنون برای ۱۰۰ نفر اشتغال‌زایی داشته است

منبع :» خبرنگار مهر