اطلاعیه برگزاری آزمون ناظرین گیاهپزشکی در نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان شمالی
متقاضیان می توانند همه روزه در ساعات اداری با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به روابط عمومی سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی مراجعه کنند
اخبار به روز در مورد این آگهی را از سایت نظام مهندسی از طریق لینک زیر جویا شوید

لینک اطلاعیه

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C.jpg