شهردار صفی آباد از آغاز عملیات اجرایی اصلاح و مرمت دیوار ساحلی بستر رودخانه این شهر با ابلاغ ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار در قالب اسناد خزانه ۲ ساله از محل منابع مدیریت بحران خبر داد، پیش از این هم در مطلبی به نقل از وی به خسارت های وارد شده به آب بندها و فونداسیون دیوار ساحلی در روزنامه «خراسان شمالی» پرداخته شد.البته آن طور که «نورعلی نوری» گفته است در سیلاب های بهار امسال حدود ۲۰ آب بند شکست و فونداسیون دیوار ساحلی بستر و حریم رودخانه تخریب شد و زیر آن فرو ریخت که مرمت و اصلاح آن در شرایط کنونی اعتباری حدود یک میلیارد تومان را می طلبد.
به گفته وی، از این نظر که امکان شکستن دیوار ساحلی بود و بیش از بقیه شهر را تهدید می کرد با منابع موجود ابلاغی اصلاح و مرمت بخشی از آن در دستور کار قرار گرفت.

خراسان