اعلام رشد ۳۰% منابع طبیعی در شاخص های ارزیابی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه ریزی و بودجه

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت با موضوع تحلیل و بررسی عملکرد منابع طبیعی و باحضور معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه ریزی استان خراسان شمالی جناب آقای مهندس فرجی و مدیر کل منابع طبیعی  امروز سه شنبه ۲۸/۰۹/۹۶ انجام شد.

 رشد ۳۰ % درمجموع شاخص های ارزیابی و کسب امتیاز ۱۵۱۶  توسط منابع طبیعی استان در ارزیابی عملکرد دستگاهها و  معرفی  شدن به عنوان دستگاه  برتر در جشنواره شهید رجایی از شاخصه های این دستگاه درسالی که گذشت می باشد.

منبع :» http://khorasanshomali.frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45429