انتقال ۶ رأس مرال از پارک پردیسان باباامان بجنورد

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: در فاز نهایی انتقال مرال های پارک پردیسان تعداد ۶ رأس مرال زنده گیری و به مرکز تکثیر و پرورش بخش خصوصی واقع در بخش شوقان شهرستان جاجرم منتقل شد

لشگری گفت: در این پروژه انتقال، دامپزشکان اعزامی سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل بر مراحل زنده گیری و انتقال نظارت داشتند.