انعقاد تفاهمنامه همکاری بین شرکت آب منطقه ای و اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C.jpg


تفاهمنامه همکاری بین شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی و اداره کل حفاظت محیط زیست این استان در زمینه حفاظت کیفی منابع آب و محیط زیست منعقد شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی این تفاهمنامه در حاشیه سمینار حفاظت کیفی منابع آب استان در تالارهمایشهای شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با هدف همکاری مستمر در زمینه‌های یاد شده به امضای مدیرعامل این شرکت و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان رسید.
براساس این گزارش، این تفاهمنامه شامل شش ماده است که در ماده یکم آن هدف از تفاهمنامه، ارتقای همکاری سامان یافته بین این دو دستگاه در زمینه حفاظت کمی و کیفی منابع آب و محیط زیست در راستای توسعه پایدار ذکر شده است.
ماده دوم این تفاهمنامه تشکیل کمیته مشترک “آب و محیط زیست” را ضروری دانسته و به ساختار آن پرداخته است که ریاست کمیته را طرفین به صورت مشترک برعهده دارند و ابلاغ اعضای آن به امضای روسای کمیته تهیه می شود.
ماده سوم و چهارم تفاهمنامه به شرح وظایف کمیته مشترک و نحوه برگزاری نشستهای آن پرداخته است.
تاریخ انعقاد تفاهمنامه مشترک شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی و اداره کل محیط زیست استان از تاریخ نهم خرداد ماه سال جاری تا پایان برنامه پنجم توسعه اعلام شده که این بازه زمانی در ماده پنجم تفاهمنامه ذکر و اعلام شده که قابل تمدید است.
ماده ششم تفاهمنامه نیز نحوه اصلاحات لازم در تفاهمنامه را به پیشنهاد کمیته مشترک و توافق طرفین منوط کرده است.