بازدید فرمانده یگان حفاظت شهرستان مانه و سملقان از محمولات جنگلی عبوری از سطح این شهرستان

منبع:» کانال روابط عمومی منابع طبیعی خراسان شمالی