هوای پاک در بجنورد رکورد زد

بجنورد مرداد امسال ۲۷ روز هوای پاک را تجربه کرد. وضعیت کیفیت هوا نسبت به سال قبل رکورد بیشترین تعداد روزهای هوای پاک را حداقل طی چند سال قبل شکسته و دلیل این امر بارندگی های مناسب و پایدار بودن شرایط جوی است. به گفته مسئول ایستگاه سنجش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، هوای مرکز استان در این مدت ۲۷ روز پاک و۴روز سالم بود. «عمارلو» اعلام کرد: طی بهار امسال ۵۶ روز هوا پاک و ۳۷ روز سالم بود. به گزارش خبرنگار ما براساس اعلام کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی فقط یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا که در بجنورد نصب شده وجود دارد و طبق استاندارد زیست محیطی حداقل به ۳ایستگاه پایش کیفی هوای دیگر نیاز است که به علت کمبود بودجه تاکنون این امر محقق نشده است. گزارش خبرنگار ما حاکی است، میزان آلایندگی هوای سایر شهرهای استان به علت نبود ایستگاه پایش کیفی هوا از طریق کاهش دید افقی سنجیده می شود و حداقل هر شهر استان باید یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا داشته باشد. گفتنی است طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار بود تا پایان سال گذشته یک ایستگاه سنجش گرد و غبار در جاجرم نصب شود و با وجود این که زیر ساخت ها آماده شده اما همچنان چشم انتظار ارسال تجهیزات از سازمان حفاظت محیط زیست است.