بررسی مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست تمامی روستاهای بخش سرحد باحضور دکتر عزیزی نماینده مردم فرهیخته شیروان ، مهندس وحید مدیرکل منابع طبیعی استان ،بخشدار سرحد ، مدیر کل محیط زیست استان ، جمعی از مسئولین شهرستان ، دهیار ها و اعضای شوراهای اسلامی بخش سرحد
? ۲۵ دی ماه۹۷

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/01/image_2019_1_16-18_9_51_222_bty.jpg