به اطلاع شهروندان عزیز بجنوردی می رساند برنامه جمع آوری پسماند خشک در روزهای پنج شنبه طبق کروکی فوق می باشد.
http://s9.picofile.com/file/8307031418/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B9_%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B1_%DB%B3%DB%B8_%DB%B1%DB%B7.jpg