سرکنسول ترکمنستان در مشهد گفت: باید همکاری های مشترک میان ترکمنستان و خراسان شمالی به منظور جلوگیری از روشن شدن حریق در مراتع انجام شود.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، الیاس غایپ اف در دیدار با استاندار خراسان شمالی و مسئولان این استان در بجنورد، با اشاره به بارندگی های بسیار خوب انجام شده در سال جاری اظهار کرد: همین امر موجب شده تا میزان رشد گیاهان در مراتع نیز افزایش یابد و احتمال وقوع آتش سوزی با گرم شدن هوا وجود دارد.

وی افزود: بنابراین باید ارائه طریقی شود تا از روشن شدن حریق در مراتع و سرایت آن به مناطق مرزی هر دو کشور پیش گیری شود.

وی در ادامه تصریح کرد: این آمادگی از سوی ترکمنستان وجود دارد تا مسائل و مشکلات موجود به منظور افزایش تعامل و همکاری مورد بررسی قرار گیرد و رفع شود.

وی اظهار کرد: بنابراین در رابطه با این زمینه ها باید تبادل نظر و بررسی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: از مشکلات موجود مطلع هستیم اما ارتباطات تاریخی موجود میان دو کشور ایجاب می کند که زمینه های کاری بیشتری صورت گیرد.

جلسات برگزار شده باید جنبه اجرایی پیدا کند

محمد علی شجاعی استاندار خراسان شمالی در ادامه این جلسه بیان کرد: هم برای کشور ترکمنستان و هم برای خراسان شمالی امن ترین مرز، مرز مشترک میان این استان و ترکمنستان است.

وی با بیان اینکه میان دو کشور مراودات و جلسات زیادی برگزار شده است، تصریح کرد: سفر سال گذشته دکتر روحانی به ترکمنستان توافقات خوبی را به همراه داشت و سفر وزیر امور خارجه ایران به کشور مذکور نیز نشان دهنده مودت و دوستی ماندگار میان دو کشور است.

وی با اشاره به سفر سفیر ایران در ترکمنستان به خراسان شمالی طی چند ماه گذشته گفت: در این سفر مسائل و مطالب مختلفی بیان شد و بنده اعتقاد دارم جلسات برگزار شده باید جنبه اجرایی به خود گیرد و از جنبه جلسه و صورت جلسه خارج شود.

شجاعی افزود: اولویت نخست خراسان شمالی، کشور ترکمنستان به لحاظ اشتراکات  فرهنگی میان دو منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: اعلام آمادگی کرده ایم تا در حوزه های مختلف با یکدیگر کار کنیم و از این وضعیت ارتباط خاموش خارج شد.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از مردم ترکمنستان برای مباحث درمان به کشورهای دور دست همچون هند سفر می کنند و این آمادگی برای پذیرش این افراد در این استان با نرخ تعریف شده وجود دارد.

نماینده عالی دولت در استان اظهار کرد: باید بررسی های لازم به منظور توسعه گردشگری میان دو منطقه صورت گیرد این درحالیست که تاکنون قدمی در این رابطه برداشته نشده است.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی اعلام آمادگی می کند تا میزبان تیم های ورزشی و تیم های ملی کشور ترکمنستان باشد.

وی به بازگشایی بازارچه پرسه سو نیز اشاره کرد و گفت: باید یک نشست در سطح بالا برگزار شود و در صورت آمادگی ترکمنستان این آمادگی از سوی ما وجود دارد تا اقدامات اجرایی را پیگیری کنیم.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه های بین المللی اقدامی بسیار خوب است اما اگر منجر به انعقاد قرار داد نشود همانند برگزاری مهمانی است.