صدیقی- بجنورد طی ۱۰ ماه امسال ۱۱۶ روز هوای پاک را تجربه کرد. مسئول ایستگاه سنجش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان این خبر افزود: هوای مرکز استان در این مدت ۱۷۶ روز سالم و۱۰روز ناسالم برای گروه های حساس و ۴ روز ناسالم برای تمام گروه ها بود. «عمارلو» گفت: طی دی امسال ۹ روز هوا پاک و۲۱ روز نیز سالم بود.
بارندگی های مناسب طی امسال به ویژه در پاییز و اوایل زمستان علاوه بر این که موجب خرسندی مردم و کشاورزان استان شد تعداد روزهای دارای هوای پاک را نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲روز افزایش داد.
وی افزود: تعداد روزهای دارای هوای پاک در ۳ ماه تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته۱۳روز افزایش داشت.
وی عمده علت افزایش روزهای دارای هوای پاک در تابستان امسال را پایدار بودن جو و کم بودن وزش باد شدید ذکر کرد. به گزارش خبرنگار ما، فقط یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا که در بجنورد نصب شده وجود دارد که طبق استاندارد زیست محیطی به حداقل ۳ایستگاه پایش کیفی هوای دیگر نیاز است و به علت کمبود بودجه تاکنون این امر محقق نشده است. گزارش خبرنگار ما حاکی است، میزان سنجش آلایندگی هوای سایر شهرهای استان به علت نبود ایستگاه پایش کیفی هوا از طریق کاهش دید افقی مورد سنجش قرار می گیرد که حداقل هر شهر استان باید یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا داشته باشد.