هیات امنای حسینیه نظرگاه علی و سیدالشهدای گرمه، ۲ جلد پوست قدیمی پلنگ ایرانی را به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل دادند.

به گزارش ایرنا رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمه روز شنبه گفت: بر اساس ادعای صاحبنظران، ۲ جلد پوست قدمت ۵۰ و ۱۴۰ ساله دارد.
احمد صفرزاده اظهار داشت: یکی از پوست ها که به گفته شاهدان قدمت ۱۴۰ ساله دارد، مربوط به پلنگی است که در کوه های شرقی شهر گرمه شکار شده است.
وی افزود: این پلنگ درشت جثه بوده و طول سر تا دم آن، ۲۷۰ سانتی متر بوده است.
صفرزاده گفت: پلنگ دیگر نیز که قدمت ۵۰ ساله دارد مربوط یک پلنگ نوجوان است که طول پوست آن ۱۷۵ سانتی متر است.
به گفته وی این پوست‌ها، سال ها در مراسم تعزیه‌خوانی مورد استفاده قرار می گرفته و اکنون با میانجی‌گری همیاران و پیگیری کارکنان حفاظت محیط زیست تحویل این اداره شده است.
وی افزود: پوست های پلنگ پس از بررسی های کارشناسی و ریخت شناسی، مرمت و در محل اداره حفاظت محیط زیست گرمه به عنوان یک اثر تاریخی و طبیعی نگهداری خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه گفت: پلنگ ایرانی از گونه های ارزشمند و در معرض انقراض شناخته شده است.

ارتفاعات غربی شهرستان گرمه در حدفاصل خراسان شمالی و استان سمنان از زیستگاه های پلنگ ایرانی شناخته می شود.

پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم نیز در مجاورت شهرستان گرمه، با ۸۵ هزار هکتار وسعت، از اصلی ترین و امن ترین زیستگاه های یوز ایرانی محسوب می شود.