تحویل پرنده شبگرد نابالغ به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی توسط یکی از شهروندان علاقمند به حیوانات
 
پرنده خراسان شمالی
منبع :»» https://t.me/urialnews