یک بهله پیغو که توسط یکی از دوستداران حیات وحش در روستای داشلی قلعه از گزند افراد ناآگاه نجات داده شده بود،به اداره محیط زیست راز تحویل داده شد.این پرنده پس از کسب قابلیت پرواز رهاسازی میگردد
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%88.jpg