تحویل یک بهله سارگپه به محیط زیست فاروج
میم پرور- سرپرست اداره محیط زیست فاروج از تحویل یک بهله سارگپه نابالغ به اداره محیط زیست این شهرستان خبر داد. به گفته «عبدالرحمن رحمتی» این اقدام توسط یک شهروند دوستدار طبیعت صورت پذیرفت که با مشاهده پرنده شکاری، بلافاصله آن را به محیط زیست تحویل داد.