تحویل یک بهله عقاب مصدوم توسط شهروندان دوستدار حیات وحش به اداره محیط زیست شهرستان جاجرم
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/03/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8.jpg