تحویل یک قطعه بوتیمار بزرگ توسط دو نفر از حامیان حیات وحش به اداره حفاظت محیط زیست جاجرم

.

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87.jpg