شهروند وظیفه شناس فاروجی یک قطعه درنا را از مرگ حتمی رهانید و پس از تیمار اولیه آن رابه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج تحویل داد.
?تحویل یک قطعه درنا، توسط شهروند وظیفه شناس فاروجی.
شهروند طبیعت دوست وظیفه شناس فاروجی یک قطعه درنا را از مرگ حتمی رهانید و پس از تیمار اولیه آن را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فاروج تحویل داد.
این پرنده زیبا جهت ادامه مراحل درمانی به مرکز نگهداری پرندگان پارک پردیسان باباامان منتقل گردید تا پس از بهبودی و قابلیت پرواز کردن در طبیعت رهاسازی گردد.
درنای معمولی از پرندگان مهاجر است که همه ساله با آغاز فصل پاییز به زیستگاه‌های کشور ایران مهاجرت می‌کند.
مسیر مهاجرت درناها از غرب اروپا و سیبری به عرض‌های جنوبی است و در کشورهای آسیای شرقی، درنا به عنوان سمبل فرهنگی شناخته می‌شود.
متاسفانه با اینکه در گذشته ای نه چندان دور شاهد حضور هزاران درنا در کشورمان بوده ایم اما به دلیل خشکسالی های پی درپی و خشک شدن دریاچه ها و تالابهای داخلی ایران، همچنین شکار بیش از حد این گونه زیبا هرساله تعداد آنها کم و کمتر می شود.
درناها تک همسرند و جفت ها تا آخر عمر که ممکن است ۵۰ سال هم طول بکشد باهم زندگی می کنند، همسر گزینی درناها از میان افراد خانواده و فامیلی نیست، در فصل زادآوری نر و ماده به صورت موقت از بقیه گروه جدا می شوند و دوباره به آنها می پیوندند .
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC.jpg