نفت و انرژی
اقتصاد ایران: بجنورد- ایرنا- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: تخریب سرزمین در این استان گسترده تر از دیگر استان هاست که منجر به بروز پدیده هایی مانند سیل و فرسایش خاک شده است.
محمد فرامرز روز دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: چالش های آبخیزداری در این استان ناشی از عوامل طبیعی و انسانی است و موجب بروز سیل و فرسایش خاک می شود.
وی اظهار داشت: سهم پارسال آبخیزداری خراسان شمالی از منابع صندوق توسعه ملی ۱۹۰ میلیارد ریال شد که با آن عملیات آبخیزداری در ۲۴ حوضه آبخیز با ۹۰ درصد پیشرفت اجرا شده و تا ۲ماه آینده به پایان می رسد.
وی بیان کرد: امسال نیز درخواست اختصاص ۵۱۰ میلیارد ریال را از صندوق توسعه ملی در حوضه آبخیزداری کرده ایم که ۱۵۰ میلیارد ریال آن ابلاغ شده است.
وی افزود: در یک میلیون هکتار از منابع طبیعی استان عملیات آبخیزداری قابل اجراست اما تنها در سطح ۱۲ درصد آن این طرحها اجرا شده که معادل ۳۳۶ هزار هکتار است.
فرامرز با بیان اینکه میزان فرسایش خاک در ۲ شهرستان راز و جرگلان و مانه و سملقان بیش از میانگین کشوری است، افزود: فرسایش سالانه خاک در خراسان شمالی ۱۷ تن است.
وی جنس زمین، تخریب سرزمین و فقر پوشش گیاهی را مهمترین عوامل فرسایش و بروز سیل بیان کرد و گفت: انجام فعالیت های آبخیزداری موجب شد تا در هر بار جاری شدن سیل ۸۰۰ هزار متر مکعب سیلاب کنترل شود.
خراسان شمالی ۲ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۵۲۹ هکتار گستره دارد که حدود ۷۲ درصد آن را منابع طبیعی تجدید شونده به مساحت ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۳۶ هکتار دربرمی گیرد.
از مجموع عرصه های منابع طبیعی تجدید شونده استان ۴۳ هزار و ۴۵۵ هکتار آن شامل ۲۱ درصد عرصه جنگلی و بیشه زارها، یک میلیون و ۴۱۴ هزار و ۸۵۰ هکتار اراضی مرتعی و معادل ۱۸۳ هزار و ۶۳۶ هکتار فاقد پوشش گیاهی یا اراضی کویری است.
ارزش ۲۵ درصد مراتع مربوط به علوفه و ۷۵ درصد مربوط به زیست محیطی است که مراتع در حفاظت از منابع پایه آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره های زیرزمینی، حفظ تنوع بیولوژیکی، تولید گوشت و لبنیات، تامین علوفه مورد نیاز احشام، تامین غذا و مامن وحوش و پرندگان و تولید گیاهان دارویی و زینتی نقش دارند.
لینک خبر:

http://econews.ir/fa/content/2037258

منبع:»http://khorasanshomali.frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=60018