مکان: منطقه قرخود روستای زرد

عکاس: کاوه صابری

زمان: دی ماه ۱۳۹۸

http://s6.picofile.com/file/8390448218/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF.jpg