طی عملیات اداره نظارت بر امور حیات وحش و یگان حفاظت در خصوص پرنده گیر غیر مجاز ،یک نفر سهره گیر غیر مجاز دستگیر و  تعداد ٣قفس و۴ قطعه سهره طلایی و سایر ادوات زنده گیری سهره کشف و ضبط گردید.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA.jpg
 
منبع : اوریال نیوز