مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:در سال جاری ۶۰ هزار اصله نهال شناسه دار پسته یارانه دار بین متقاضیان استان خراسان شمالی توزیع شد.

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87.jpg


محمد علی شریکیان مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی سطح کشت باغ های پسته در استان را ۲ هزار و ۳۳۲ هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان هزار و ۳۷۷ هکتار غیر بارور و ۹۵۵ هکتار بارور تولید هزار و ۷۹۳ تن است.
وی میانگین عملکرد باغ های پسته در استان در هر هکتار را هزار و ۸۷۷ کیلوگرم برشمرد وافزود: نهال پسته مورد نیاز استان توسط دو واحد تولیدی نهال تحت نظر کمیته فنی نهال تامین می شود.
شریکیان با بیان این که پسته کاری سرمایه گذاری بلند مدت است که براین اساس لازم است بهره برداران با آگاهی دقیق از نیازهای اکونولوژیکی،شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک و آب و توجیهات فنی و اقتصادی اقدام نمایند تا از هر گونه ریسک جلوگیری شود،اظهار کرد:بهره برداران باید قبل از احداث باغ مطالعات کافی و مشورت های لازم را با متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی به عمل آورند.
وی برآورد امسال میزان تولید پسته در استان خراسان شمالی را هزار و ۸۸۰ تن ذکر و اظهار کرد: شهرستان های جاجرم و اسفراین به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید پسته را در استان دارند.
وی ارقام پسته در استان را اوحدی،احمد آقایی،اکبری و کله قوچی برشمرد و گفت: برداشت پسته از نیمه اول شهریور آغاز و تا نیمه مهرماه در مناطق مختلف استان ادامه دارد.
منبع :» باشگاه خبرنگاران جوان