رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان گفت : برای اولین بار در خراسان شمالی قمری خاوری توسط یکی از محیط بانان منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی مشاهده و ثبت گردید .
حمید فخرانی اظهار کرد: این پرنده که بیشتر در جنگل های باز و نزدیک کشتزارها به سر می برد تا حدودی نقاط مرطوب را می پسندد و در بیشتر نقاط ایران به صورت اتفاقی دیده می شود ، توسط اقای بابک قویدل مشاهده و تصویر برداری شده است .
فخرانی افزود : با توجه به اینکه این پرنده به ندرت و به طور اتفاقی در ایران مشاهده می گردد باید از شکار آن جلوگیری شود .