دبیر اجرایی دومین جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن راز و جرگلان گفت: ۴۰ سر اسب به عنوان برندگان این جشنواره معرفی و مالکان آنان تقدیر شدند.

روح الله کلهر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این جشنواره ۱۲۵ سر اسب از شهرستان های بجنورد، گنبدکاووس، گرگان، شهرکرد، قوچان، علی آباد کتول و شیروان حضور داشتند که در ۱۰ دور با هم به رقابت پرداختند.
بر اساس این گزارش نتایج به شرح زیر است:
* دور اول :کره مادیان های پای مادر
مقام اول: تلاش
مقام دوم:کبوتر کولاک
مقام سوم: ماه بانو گز
مقام چهارم: نازیلا برزو
* گروه دوم کره نریان های پای مادر
مقام اول: پیاده
مقام دوم: لاچین
مقام سوم: تویچی
مقام چهارم: هیمر خان
* گروه سوم مادیانهای یکسال
مقام اول: گزل قوش
مقام دوم: سومبار سرحد
مقام سوم: کلاوش مارال
مقام چهارم: ماهورا
* گروه چهارم نریانهای یکسال
مقام اول: بچه سیناخ
مقام دوم: آی هان
مقام سوم: عالم شاد
مقام چهارم: سالار
* گروه پنجم مادیان های ۲ سال
مقام اول: اریکا ترکان
مقام دوم: پوران کلهر
مقام سوم: خان گزل
مقام چهارم: گل جمال گزل
* گروه ششم‌ نریان های ۲ سال
مقام اول: ایران شاد
مقام دوم: آریاشار
مقام سوم: چناران
مقام چهارم: چاپار
* دورهفتم‌ مادیان های ۳ تا ۵ سال
مقام اول: گل امید
مقام دوم: دنیا گزل
مقام سوم: به طو مشترک آیلین و آلتین قوش
مقام چهارم: گلشاد
* گروه هشتم نریان های سه سال به بالا
مقام اول: مازیار
مقام دوم: ترکمن شاد
مقام سوم: طوفان گلن
مقام چهارم: گزباشی
* گروه نهم‌ مادیان های پنج سال به بالا
مقام اول: آلتین گزل
مقام دوم: نیلوفر فرهاد
مقام سوم: آیلین چپرقویمه
مقام چهارم: ماهرخ
* گروه دهم سیلمی ها
مقام اول: آهوبزرگ
مقام دوم: سنتکس

مقام سوم: به طور مشترک چنگیز خان و کولاک
به گزاش ایرنا، این جشنواره در روستای تازه قلعه از توابع شهرستان راز و جرگلان برگزار شد.
در شهرستان راز و جرگلان، ۷۰۰ سر اسب ترکمن پرورش داده و نگهداری می شود.
منبع :» ایرنا