۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۴

جلسه ارزیابی پروژه بین المللی منارید
جلسه ارزیابی پروژه بین المللی منارید  باحضور آلن ریجال ارزیاب بین المللی از کشور نپال و آقای دکتر فراهانی ارزبابی ملی هم اکنون درمحل سالن اجتماعات شهید اوری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی – بجنورد
درحاشیه این جلسه ؛ بازدید ازنمایشگاه عکس فعالیت های  پروژه بین المللی عکس درمحل اداره کل انجام شد .