صدیقی- سه صیاد متخلف که به صید و زنده گیری پرندگان شکاری اقدام کرده بودند در تور یگان حفاظت محیط زیست استان افتادند. این پرندگان شکاری که در کشورهای حاشیه خلیج فارس طرفدار و خریداران زیادی دارند توسط افراد سودجو با مبلغ زیاد به آن جا قاچاق می شوند که ادامه این روند ضربه سنگینی به تنوع زیستی محیط زیست استان و کشور وارد می کند. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با بیان این که دو صیاد متخلف اهل استان های جنوبی بودند افزود: سه متخلف که در منطقه گیفان به صید و زنده گیری پرندگان شکاری نادر اقدام کرده بودند توسط یگان حفاظت و با همکاری پلیس و اطلاعات مرزبانی استان دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند. «مطهری» افزود: از متخلفان یک بهله شاهین، دو بهله دلیجه و ۱۴ قطعه قمری به همراه ادوات و وسایل زنده گیری و صید پرندگان شکاری کشف و ضبط شد. وی با بیان این که پرندگان شکاری کشف شده با هماهنگی و دستور قضایی در زیستگاه های طبیعی رهاسازی شدند، اظهار کرد: طبق قانون صید و شکار و ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست جریمه هر بهله شاهین ۶۰۰میلیون ریال، هر بهله دلیجه ۲۰۰میلیون ریال و هر قطعه قمری ۱۰۰هزار ریال است که متخلفان باید به دولت پرداخت کنند.