حرکتی زیبا در خصوص جمع آوری زباله از سطح شهر سنخواست با حضور بخشدار، شورای شهر، معتمدین و..
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg
منبع: خبرفوری
✅ حافظان محیط زیست خراسان شمالی
@nkhorasanir2