با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و آرزوی عزاداری هم استانی های گرامی
تصاویرجمع اوری زباله های رها شده بعد از مراسم بزرگداشت حضرت علی اصغر در سطح خیابان توسط اعضای هیئت حسینه اعظم شیروان
با تشکر از مسئولان فهیم هیئت حسینه اعظم شیروان
http://s9.picofile.com/file/8307119750/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_1_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8307119776/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_2_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8307119792/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_3_.jpg
http://s8.picofile.com/file/8307119818/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_4_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8307119834/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_5_.jpg
http://s9.picofile.com/file/8307119842/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_6_.jpg