رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست سال جاری، حوادث طبیعی ۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال به کشاورزی این استان خسارت زد.


عبدالحسین نامور پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا عوامل خسارت زا را سیل، زلزله، تگرگ و طوفان، خشکسالی، و سرمازدگی عنوان و اظهار کرد: عوامل مزبور به بخش زراعت، باغبانی، تاسیسات و امور زیربنایی این استان خسارت زده است.
وی با بیان اینکه بیشترین خسارت وارده شده به ۲ شهرستان شیروان و مانه و سملقان بوده است گفت: در شیروان بیشترین خسارت به خاطر سرمازدگی به باغ ها و در مانه و سملقان بیشترین خسارت به خاطر خشکسالی به زراعت بوده است.
نامور افزود: خسارات وارد شده بر اثر حوادث در این استان در بخش زراعت ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، باغبانی ۲ هزار و ۹۰ میلیارد ریال، تاسیسات و امور زیربنایی ۴۰۰ میلیارد ریال و مابقی در دام و طیور و منابع آبی بوده است.
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه بیشترین درصد خسارت دیده بخش کشاورزی استان مربوط به خشکسالی است گفت: ۴۶ درصد کل خسارت مربوط به خشکسالی، ۳۴ درصد سرمازدگی، ۱۱ درصد سیل و ۸ درصد خسارت ها مربوط به زلزله بوده است.
نامور افزود: طی این مدت، سرمازدگی هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال، سیل ۵۴۰ میلیارد ریال، تگرگ و طوفان ۶۰ میلیارد ریال، زلزله ۳۶۰ میلیارد ریال و خشکسالی ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال به کشاورزی این استان خسارت زده است.
وی با بیان اینکه میزان خسارت خوادث طبیعی به بخش کشاورزی در استان خراسان شمالی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است گفت: سطح زیر کشت خسارت دیده بر اثر حوادث طبیعی در بخش زراعت، ۳ هزار و ۵۷۸ هکتار و باغابانی ۹ هزار و ۶۵۰ هکتار خسارت دید.
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح حدود ۴۰ هزار هکتار باغ و مابقی زراعت است.

منبع :» ایرنا