حکم قطعی و سنگین برای شکارچی متخلف و سابقه دار در خراسان شمالی
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-300x184.jpg
شکارچی متخلف شیروانی به هفت سال و نیم حبس تعزیری محکوم گردید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیروان گفت:شکارچی متخلف که در طول یک سال گذشته دوبار و به تعداد ۷ راس لاشه قوچ ومیش و کل و بز دستگیر شده بود بابت شکار غیر مجاز ۷راس حیوان حمایت شده از طریق دادگاه محترم ‌تجدید نظر استان به ۷/۵ سال حبس محکوم و باید مبلغ ۷۰ میلیون‌تومان بابت خسارت و ضرر و زیان به محیط زیست پرداخت نماید.
فخرانی افزود: این متخلف که در پرونده اول شکار ۴ راس قوچ ومیش و کل و بز به ۳ سال حبس محکوم و به مدت دو سال تعلیق شده بود مجددا و در پرونده دوم شکار ۳ راس قوچ و میش و کل و بز به ۴/۵ سال محکوم گردید که پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان حکم تعلیق برداشته و به مدت ۷/۵ سال به حبس تعزیری محکوم گردید.
منبع :» اوریال نیوز