خداوند درکتاب آسمانی ما راهدایت کرده است اسراف نکنیم.
حافظان محیط زیست خراسان شمالی تلگرام        ۲https://telegram.me/nkhorasanir
http://n-khorasan.ir/
حافظان محیط زیست خراسان شمالی
http://s8.picofile.com/file/8271741300/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.jpg