رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: هم اکنون این استان ۲۸ هزار کیلومتر مربعی شمال شرق کشور در زمره ۳ استان اول از لحاظ خشکسالی شدید تا بسیار شدید قرار گرفته است.

مهری هاشمی دوین شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: مجموع بارندگی های این استان از اول فروردین ماه تا ۳۰ مهرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، در بیشتر ایستگاه های استان ۵۵درصد کاهش دارد.
وی میانگین بارش استان در ۷ ماه امسال را ۶۳.۵ میلی متر دانست که تاثیر زیادی در کاهش آب های سطحی و سفره های زیرزمینی داشته است.
وی گفت: بیشترین کاهش بارش در بین ایستگاه های هواشناسی استان مربوط به ایستگاه شیروان با ۷۱ درصد و بجنورد ۶۲ درصد بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی هم پیشتر به ایرنا گفت: ساکنان شهرهای شیروان، اسفراین و فاروج در این استان به علت خشسکسالی های متوالی بشدت با تنش آب آشامیدنی رو به رو هستند.
برداشت بی رویه از منابع آب در چند دهه اخیر هم در خراسان شمالی باعث کسری آب در آبخوان های زیرزمینی خراسان شمالی شده و به گفته مدیر عامل آب منطقه ای خراسان شمالی میزان این کسری یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون متر مکعب است.
سیدابراهیم علوی با اشاره به اینکه دشت اسفراین ۱۶ متر کاهش سطح آب در دو دهه داشته است گفت: این دشت در مجموع با ۹۳۶ میلیون متر مکعب کسری مواجه است.
وی وضعیت منابع آب زیرزمینی در دشت های استان را به علت برداشت های بی رویه و هم چنین وقوع خشکسالی های متوالی نگران کننده خواند و گفت: منابع آب زیرزمینی استان در دشت های اسفراین، جاجرم و صفی آباد به سمت شور شدن می رود.
استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی دارای ۳۴۴ هزار هکتار عرصه باغی و کشاورزی است.
۷۱۸۶/۶۰۴۲ خبرنگار: فاطمه مقدسی باجگیران** انتشار دهنده: سید حسین قدسی

اینااستان