مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: اداره کل دامپزشکی استان با ایجاد مجتمع های دامپروری مخالف است، به علت اینکه این مجتمع ها، مکانی برای بروز بیماری ها هستند.

سید محمد مهدی احمدی پنجشنبه در گفت و گو ایرنا اظهار کرد: در هر مکانی تجمع دام وجود داشته باشد خطر انتقال بیماری ها نیز وجود دارد، متاسفانه در برخی از مجتمع ها انواع دام نگهداری می شود که این امر نگران کننده خواهد بود.
وی گفت: در راستای سیاست های دولت، اشتغال زایی، تولید افزایش غذا، رشد جمعیت و تامین مایحتاج مردم ضرورت ایجاد مجتمع احساس می شود اما دامپزشکی با پرورش چند گانه دام در یک مکان مخالف است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت اضافه کرد: اکنون در خراسان شمالی چهار مجتمع دامپروری وجود دارد و یک مجتمع هم در حال راه اندازی است.
وی با بیان اینکه دامپزشکی در بعد اقتصادی و بهداشتی نقش بسیار موثری دارد اظهارکرد: خراسان شمالی چزء استان های صادره کننده دام است و اکنون هم در حال ثبت برندی هستیم تا خوراک دام از کارخانجات استان نیز به کشور ترکمنستان صادر شود.
احمدی ادامه داد: ۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایه دامی در خراسان شمالی وجود دارد که از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصولات دامی و کشاورزی در استان بیش از ۲۰ درصد مربوط به محصولات دامی است.
استان خراسان شمالی افزون بر ۲ میلیون راس دام سبک و ۱۳۱ هزار راس دام سنگین دارد.