پویانمایی و آموزش حفاظت از عرصه های طبیعی و نحوه استفاده پایدار از منابع طبیعی

جهت دانلود بر روی هر یک کلیک کنید

در کانال ما عضو شوید

لینک :https://telegram.me/nkhorasanir

   
  آتش سوزی عمدی   آتش سوزی سهوی

   
  تخلیه زباله در مناطق جنگلی   ویلاسازی در مناطق جنگلی

   
 خروج دام از جنگل   دام مازاد بر ظرفیت مرتع

   
  اکتشاف معدن  بیابان‌زایی

 آبخیزداری