حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست
با سلام نگارش این فایل توسط سایت حافظان محیط زیست نیست ما فقط لینک آنرا جهت سهولت دسترسی گذاشته ایم .
و مسئولیت آن باسایت مقصد و فروشنده فایل می باشد.
 

تحقیق کامل با عنوان (حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست)
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها ۱۶
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۱۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۱
تحقیق (حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست)
فروشنده فایل

کد کاربری ۵۱۵
کاربر
فهرست مطالب
مقدمه. ۳
۱. محیط زیست در حقوق دولت‌ها ۷
۱.۱ هدف رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. ۱۰
۲.۱. عناصرضروری رژیم های تعیین کننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. ۱۲
۱.۲.۱. محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. ۱۲
۲.۲.۱. معیار مسوولیت مدنی.. ۱۷
۳.۲.۱. خواهان. ۱۹
۴.۲.۱. معیار ارزیابی غرامت.. ۲۰
۵.۲.۱. آیین اجرا ۲۴
۲. دولت اسلامی و حفظ محیط زیست.. ۲۴
۱.۲ آموزه‌های فردی.. ۲۶
۱.۲.۱. تکالیف الزامی.. ۲۶
۲.۲.۱. رهنمودهای تشویقی (اخلاقی) ۲۸
۳.۲.۱. آموزه‌های اجتماعی.. ۳۰
۳. حفاظت محیط زیست در حقوق ایران. ۳۳
۱.۳. ابهام در تعریف محیط زیست.. ۳۳
۲.۳. استفاده از ظرفیت اخلاق.. ۳۴
۳.۳. حقوق ایران و حفظ طبیعت.. ۳۵
۴.۳ جرایم محیط زیستی.. ۳۵
۵.۳. متولیان محیط زیست.. ۳۶
۴. نتیجه گیری.. ۳۷
منابع: ۳۹