با سلام منبع شیپ فایل ها سایت فایل سل است – جهت جستجو در این صفحه و پیدا کردن شیپ فایل خود از کلید ترکیبی (Ctrl+L) استفاده کنید.

۲ دانلود جدیدترین شیپ فایل مناطق شهر مشهد-۱۳ منطقه
۳ دانلود جدید ترین شیپ فایل خطوط و ایستگاه های ریلی ایران به همراه شیپ فایل استانهای ایران
۴ دانلود شیپ فایل عمق دریا ها و اقیانوس های جهان شامل ۱۲ شیپ فایل
۵ دانلود جدیدترین شیپ فایل جاده های ایران به همراه جدید ترین شیپ فایل استانهای ایران سال۹۸
۶ شیپ فایل(نقشه GIS) جمعیت روستاهای رزن به همراه مرز شهرستان سال۹۵
۷ دانلود لایه رقومی توپوگرافی ایران به همراه تقسیمات سیاسی استانی کل کشور(در فرمت شیپ فایل)
۸ دانلود ۴ شیپ فایل(نقشه GIS) مهم مترو شهر تهران شامل خطوط،ایستگاه،مرزبندی بر اساس فاصله و عملکرد هر ایستگاه
۹ دانلود ۴ شیپ فایل(نقشه GIS) مهم تقسیمات سیاسی استانی و شهرستانهای های ایران و نقاط شهری و روستایی کل کشور
۱۰ رژیم لاغری ۱۰ روزه شیپ مت
۱۱ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) معابر شهر همدان سال ۹۸
۱۲ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) معابر شهر اراک سال ۹۸
۱۳ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) معابر شهر گرگان سال ۹۸
۱۴ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) معابر شهر قم سال ۹۸
۱۵ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) معابر شهر اهواز سال ۹۸
۱۶ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) معابر شهر شیراز سال ۹۸
۱۷ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) معابر شهر سرعین سال ۹۸
۱۸ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) معابر شهر پارس آباد سال ۹۸
۱۹ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) معابر شهر اردبیل سال ۹۸
۲۰ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان شهررضا به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۲۱ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان تیران و کورن به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۲۲ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان شاهین شهر به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۲۳ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان سمیرم به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۲۴ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان نطنز به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۲۵ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان نجف آباد به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۲۶ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان نائین به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۲۷ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان مبارکه به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۲۸ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان لنجان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۲۹ نقشه شیپ فایل عرصه و عیان و کاربری اراضی شهر فریدون کنار مازندران
۳۰ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان خمینی شهر به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۳۱ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان خوانسار به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۳۲ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان کاشان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۳۳ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان اصفهان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۳۴ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان گلپایگان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۳۵ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان فلاورجان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۳۶ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان فریدن به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۳۷ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان دهاقان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۳۸ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان چادگان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۳۹ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان بویین و میاندشت به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۴۰ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان برخوار به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۴۱ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان اردستان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۴۲ برخی اَشکال و شِیپ ها برای استفاده راحت و ساخت پاورپوینت های جذاب و زیبا
۴۳ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان سرعین به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۴۴ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان پارس آباد به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۴۵ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان نیر به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۴۶ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان نمین به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۴۷ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان مشگین شهر به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۴۸ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان کوثر به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۴۹ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان خلخال به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۵۰ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان گرمی به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۵۱ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان بیله سوار به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۵۲ مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان اردبیل به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۵۳ شیپ فایل(نقشه GIS) خط و ایستگاههای مترو شهر تبریز به همراه شبکه معابر و ایستگاههای اتوبوس سال۹۸
۵۴ دانلود کامل ترین شیپ فایل های جمعیتی استان زنجان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۵۵ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان یزد شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۵۶ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان تهران شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۵۷ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان سیستان و بلوچستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۵۸ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان سمنان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۵۹ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان قم شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۰ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان مازندران شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۱ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان مرکزی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۲ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان لرستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۳ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان کردستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۴ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان کهگیلویه و بویراحمد شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۵ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان خوزستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۶ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان خراسان شمالی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۷ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان خراسان رضوی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۸ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان خراسان جنوبی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۶۹ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان کرمانشاه شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۰ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان کرمان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۱ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان اصفهان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۲ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان ایلام شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۳ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان هرمزگان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۴ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان همدان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۵ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان گلستان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۶ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان گیلان شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۷ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان قزوین شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۸ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان فارس شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۷۹ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان چهارمحال و بختیاری شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۰ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان بوشهر شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۱ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان آذربایجان شرقی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۲ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان آذربایجان غربی شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۳ دانلود کامل ترین مجموعه شیپ فایل های جمعیتی استان اردبیل شامل مرز شهرستانها و نقاط شهری بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۴ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان ورامین به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۵ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان شمیرانات به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۶ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان رباط کریم به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۷ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان ری به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۸ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان پیشوا به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۸۹ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان پردیس به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۰ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان پاکدشت به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۱ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان ملارد به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۲ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان قرچک به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۳ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان فیروزکوه به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۴ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان دماوند به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۵ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان بهارستان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۶ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان تهران به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۷ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان شهریار به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۸ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان اسلامشهر به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۹۹ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان نظرآباد به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۱۰۰ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان طالقان به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
# عنوان لینک ثابت قیمت پورسانت دسته بندی دریافت کد HTML

 

# عنوان لینک ثابت قیمت پورسانت دسته بندی دریافت کد HTML
۱۰۱ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان فردیس به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵ ۷,۰۰۰ ۶۶۵ فنی و مهندسی > نقشه برداری
۱۰۲ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان ساوجبلاغ به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۱۰۳ دانلود مجموعه شیپ فایل های مرز شهرستان کرج به همراه نقاط شهری و داده های جمعیتی بر اساس سرشماری سال۹۵
۱۰۴ شیپ فایل خاکشناسی کشور
۱۰۵ شیپ فایل جاده های کشور
۱۰۶ شیپ فایل ایران با جزییات کامل
۱۰۷ شیپ فایل رودخانه های کشور
۱۰۸ شیپ فایل نوع زمین های سراسر کشور
۱۰۹ شیپ فایل گسل های ایران
۱۱۰ شیپ فایل زمین شناسی ایران
۱۱۱ شیپ فایل زمین شناسی استان زنجان
۱۱۲ شیپ فایل زمین شناسی استان یزد
۱۱۳ شیپ فایل زمین شناسی استان آذربایجان غربی
۱۱۴ شیپ فایل زمین شناسی استان تهران
۱۱۵ شیپ فایل زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
۱۱۶ شیپ فایل زمین شناسی استان سمنان
۱۱۷ شیپ فایل زمین شناسی استان خراسان جنوبی
۱۱۸ شیپ فایل زمین شناسی استان خراسان رضوی
۱۱۹ شیپ فایل زمین شناسی استان قم
۱۲۰ شیپ فایل زمین شناسی استان قزوین
۱۲۱ شیپ فایل زمین شناسی استان خراسان شمالی
۱۲۲ شیپ فایل زمین شناسی استان مازندران
۱۲۳ شیپ فایل زمین شناسی استان مرکزی
۱۲۴ شیپ فایل زمین شناسی استان لرستان
۱۲۵ شیپ فایل زمین شناسی استان کردستان
۱۲۶ شیپ فایل زمین شناسی استان کهگیلویه و بویر احمد
۱۲۷ شیپ فایل زمین شناسی استان خوزستان
۱۲۸ شیپ فایل زمین شناسی استان کرمانشاه
۱۲۹ شیپ فایل زمین شناسی استان کرمان
۱۳۰ شیپ فایل زمین شناسی استان ایلام
۱۳۱ شیپ فایل زمین شناسی استان هرمزگان
۱۳۲ شیپ فایل زمین شناسی استان همدان
۱۳۳ شیپ فایل زمین شناسی استان گلستان
۱۳۴ شیپ فایل زمین شناسی استان گیلان
۱۳۵ شیپ فایل زمین شناسی استان فارس
۱۳۶ شیپ فایل زمین شناسی استان اصفهان
۱۳۷ شیپ فایل زمین شناسی استان آذربایجان شرقی
۱۳۸ شیپ فایل زمین شناسی استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۹ شیپ فایل زمین شناسی استان بوشهر
۱۴۰ شیپ فایل زمین شناسی استان اردبیل
۱۴۱ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر یزد سال۹۷
۱۴۲ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر زاهدان سال۹۷
۱۴۳ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر کرمان سال۹۷
۱۴۴ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر قشم سال۹۷
۱۴۵ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر ساری سال۹۷
۱۴۶ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر مشهد سال۹۷
۱۴۷ شیپ فایل تبریز
۱۴۸ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر جزیره کیش سال۹۷
۱۴۹ شیپ فایل معدن استان ایلام فرمت فایل SHP
۱۵۰ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر آبیک سال۹۷
۱۵۱ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر ابهر سال۹۷
۱۵۲ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر میاندواب سال۹۷
۱۵۳ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر نقده سال۹۷
۱۵۴ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر مراغه سال۹۷
۱۵۵ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر بناب سال۹۷
۱۵۶ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر مهاباد سال۹۷
۱۵۷ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر بوکان سال۹۷
۱۵۸ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر زنجان سال۹۷
۱۵۹ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر قزوین سال۹۷
۱۶۰ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر اردبیل سال۹۷
۱۶۱ شیپ فایل (.shp) دریاچه های و تالاب های ایران
۱۶۲ شیپ فایل (.shp) رود خانه های ایران
۱۶۳ شیپ فایل (.shp) شهرستان های ایران
۱۶۴ ایجاد پشتیبان از شیپ فایلها و رسترها در محیط ArcGIS
۱۶۵ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر ارومیه سال۹۷
۱۶۶ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر تبریز سال۹۷
۱۶۷ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر سقز سال۹۷
۱۶۸ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر بیجار سال۹۷
۱۶۹ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر مریوان سال۹۷
۱۷۰ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) شبکه معابر شهر سنندج سال۹۷
۱۷۱ شیپ فایل (.shp) استان های ایران (لایه استان های ایران)
۱۷۲ به روزترین شیپ فایل راه آهن ایران
۱۷۳ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان یزد به همراه مرز استان
۱۷۴ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان همدان به همراه مرز استان
۱۷۵ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان هرمزگان به همراه مرز استان
۱۷۶ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان مازندران به همراه مرز استان
۱۷۷ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان مرکزی به همراه مرز استان
۱۷۸ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان لرستان به همراه مرز استان
۱۷۹ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان گیلان به همراه مرز استان
۱۸۰ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان گلستان به همراه مرز استان
۱۸۱ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه مرز استان
۱۸۲ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان کرمان به همراه مرز استان
۱۸۳ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان کرمانشاه به همراه مرز استان
۱۸۴ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان کردستان به همراه مرز استان
۱۸۵ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان قم به همراه مرز استان
۱۸۶ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان قزوین به همراه مرز استان
۱۸۷ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان فارس به همراه مرز استان
۱۸۸ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان سیستان و بلوچستان به همراه مرز استان
۱۸۹ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان زنجان به همراه مرز استان
۱۹۰ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان سمنان به همراه مرز استان
۱۹۱ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان خراسان شمالی به همراه مرز استان
۱۹۲ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان خوزستان به همراه مرز استان
۱۹۳ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان خراسان رضوی به همراه مرز استان
۱۹۴ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان خراسان جنوبی به همراه مرز استان
۱۹۵ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان چهار محال و بختیاری به همراه مرز استان
۱۹۶ دانلود شیپ فایل تقسیمات سیاسی استان های کشور به همراه اطلاعات توصیفی متوسط درآمد و هزینه سال ۹۵
۱۹۷ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان تهران به همراه مرز استان
۱۹۸ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان بوشهر به همراه مرز استان
۱۹۹ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان آذربایجان غربی به همراه مرز استان
۲۰۰ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان آذربایجان شرقی به همراه مرز استان
# عنوان لینک ثابت قیمت پورسانت دسته بندی دریافت کد HTML
۲۰۱ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان ایلام به همراه مرز استان ۳,۵۰۰ ۳۳۳ فنی و مهندسی > نقشه برداری
۲۰۲ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان اصفهان به همراه مرز استان
۲۰۳ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان اصفهان به همراه مرز استان
۲۰۴ دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان اردبیل به همراه مرز استان
۲۰۵ دانلود شیپ فایل زون های ۴گانه UTM ایران به همراه تقسیمات سیاسی استانهای ایران
۲۰۶ دانلود جدیدترین مجموعه شیپ فایل های تقسیمات سیاسی ایران – مرز بندی استانها – شهرستانها – دریا
۲۰۷ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان یزد سال ۹۷
۲۰۸ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان همدان سال ۹۷
۲۰۹ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان هرمزگان سال ۹۷
۲۱۰ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان مرکزی سال ۹۷
۲۱۱ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان مازندران سال ۹۷
۲۱۲ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان لرستان سال ۹۷
۲۱۳ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان گیلان سال ۹۷
۲۱۴ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان گلستان سال ۹۷
۲۱۵ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان کهگیلویه و بویراحمد سال ۹۷
۲۱۶ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان کرمانشاه سال ۹۷
۲۱۷ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان کرمان سال ۹۷
۲۱۸ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان کردستان سال ۹۷
۲۱۹ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان قزوین سال ۹۷
۲۲۰ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان فارس سال ۹۷
۲۲۱ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) تراکم جمعیت استانهای کشور بر اساس سرشماری ۱۳۹۵
۲۲۲ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان سمنان سال ۹۷
۲۲۳ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان سیستان و بلوچستان سال ۹۷
۲۲۴ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان زنجان سال ۹۷
۲۲۵ مجموعه شیپ فایل های استان خوزستان سال ۹۷
۲۲۶ شیپ فایل آرامگاه ها و قبرستانهای کشور
۲۲۷ شیپ فایل پارکها و بوستانهای کشور
۲۲۸ شیپ فایل پارکینگ های کشور
۲۲۹ شیپ فایل خطوط راه آهن کشور
۲۳۰ شیپ فایل ترمینالها و ایستگاه های اتوبوس کشور
۲۳۱ شیپ فایل مساجد، حسینیه ها و امامزاده های کشور
۲۳۲ مجموعه شیپ فایل های استان خراسان جنوبی سال ۹۷
۲۳۳ مجموعه شیپ فایل های استان خراسان رضوی سال ۹۷
۲۳۴ مجموعه شیپ فایل های استان خراسان شمالی سال ۹۷
۲۳۵ مجموعه شیپ فایل های استان چهار محال و بختیاری سال ۹۷
۲۳۶ مجموعه شیپ فایل های استان بوشهر سال ۹۷
۲۳۷ مجموعه شیپ فایل های استان تهران سال ۹۷
۲۳۸ مجموعه شیپ فایل های استان آذربایجان غربی سال ۹۷
۲۳۹ مجموعه شیپ فایل های استان آذربایجان شرقی سال ۹۷
۲۴۰ مجموعه شیپ فایل های استان ایلام سال ۹۷
۲۴۱ دانلود مجموعه شیپ فایل های استان البرز(نقشه GIS) سال ۹۷
۲۴۲ مجموعه شیپ فایل های استان اصفهان سال ۹۷
۲۴۳ مجموعه شیپ فایل های استان اردبیل سال ۹۷
۲۴۴ دانلود شیپ فایل ها (نقشه GIS) شهر اصفهان
۲۴۵ شیپ فایل فرودگاه های ایران (فایل نقطه ای به همراه فایل kml)
۲۴۶ دانلود شیپ فایل ها (نقشه GIS) شهر دزفول
۲۴۷ دانلود شیپ فایل ها (نقشه GIS) شهر اهواز
۲۴۸ پروژه جدید افترافکت جهت نمایش لوگو با شیپ و رنگ
۲۴۹ دانلود مجموعه لایه های شیپ فایل شهر تهران سال ۹۷(۱۴ لایه)
۲۵۰ شیپ فایل(GIS) کاربری اراضی شهری رشت
۲۵۱ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر
۲۵۲ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری استانهای ایران سال ۱۳۹۵(اطلاعات جمعیتی)
۲۵۳ جدید ترین نقشه GIS(شیپ فایل) خطوط وایستگاههای مترو شهر تهران
۲۵۴ دانلود شیپ فایل دریا و دریاچه های ایران
۲۵۵ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) جمعیت مناطق شهر تهران بر اساس سرشماری سال۹۵(اطلاعات جمعیتی)
۲۵۶ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) جدیدترین مرزبندی مناطق شهر تهران(مناطق ۲۲گانه)
۲۵۷ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS)جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک شهرستان سال۹۵
۲۵۸ دانلود شیپ فایل(نقشهGIS) نتایج سرشماری سال۱۳۹۵ استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۵۹ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS)نتایج سرشماری استان قزوین سال۱۳۹۵ به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۶۰ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS)نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۶۱ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS)نتایج سرشماری سال۱۳۹۵استان کرمان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۶۲ دانلود شیپ فایل(نقشهGIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۶۳ دانلود شیپ فایل(نقشهGIS)نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان بوشهر به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۶۴ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۶۵ شیپ فایل مشخصات روستاهای کل ایران
۲۶۶ شیپ فایل راههای اصلی کل ایران
۲۶۷ نقشه شیپ فایل های شهر ها،ی جهان، همراه رودخانه ها، مرز کشور ها و دریا ها و سیستم مختصات جغرافیایی
۲۶۸ شیپ فایل نقشه زمین شناسی کل ایران ایجاد شده با مقیاس صد هزارم
۲۶۹ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS)نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان هرمزگان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۷۰ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS)نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان همدان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۷۱ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان مرکزی به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۷۲ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان یزد به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۷۳ شیپ فایل شهر بندرعباس
۲۷۴ نقشه شیپ فایل پوشش گیاهی کل ایران
۲۷۵ نقشه شیپ فایل و اتوکد شیراز
۲۷۶ نقشه شیپ فایل جمعیت تهران سال ۱۳۸۵
۲۷۷ شیپ فایل بلوک های شهر کرمانشاه
۲۷۸ نقشه شیپ فایل جمعیت و تراکم جمعیت شهر مشهد ۱۳۸۵
۲۷۹ نقشه های پایه شیپ فایل و اطلاعات جانبی استان اردبیل
۲۸۰ نقشه اتوکد و شیپ فایل شهر یزد
۲۸۱ نقشه شیپ فایل استان سمنان
۲۸۲ شیپ فایل روستا های استان مرکزی حاوی اطلاعات جمعیت ۱۳۹۰
۲۸۳ شیپ فایل روستا های استان خراسان رضوی حاوی اطلاعات جمعیت ۱۳۹۰
۲۸۴ شیپ فایل روستا های استان کرمان حاوی اطلاعات جمعیت ۱۳۹۰
۲۸۵ شیپ فایل روستا های استان ایلام حاوی اطلاعات جمعیت ۱۳۹۰
۲۸۶ شیپ فایل روستا های استان اصفهان حاوی اطلاعات جمعیت ۱۳۹۰
۲۸۷ نقشه شیپ فایل سد های موجود در ایران
۲۸۸ شیپ فایل روستا های استان آذربایجان غربی حاوی اطلاعات جمعیت ۱۳۹۰
۲۸۹ نقشه شیپ فایل پراکندگی معادن ایران به تفکیک استان ها و شهرستان ها
۲۹۰ نقشه شیپ فایل آبادی ها و جمعیت تهران
۲۹۱ شیپ فایل شهر کرج
۲۹۲ شیپ فایل آبادی ها شامل جمعیت و خانوار هر آبادی و لایه استان خوزستان
۲۹۳ شیپ فایل آبادی ها شامل جمعیت و خانوار هر آبادی و لایه استان آذربایجان شرقی
۲۹۴ شیپ فایل بجنورد کاربری، کیفیت_مصالح ، تراکم_ساخت، مساحت_قطعات
۲۹۵ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۹۶ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان ایلام به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۹۷ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان لرستان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۹۸ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان کردستان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۲۹۹ نقشه شیپ فایل مناطق ۱۴ گانه شهر اصفهان
۳۰۰ دانلود شیپ فایل آبادیها شامل جمعیت و خانوار هر آبادی و لایه استان اردبیل
# عنوان لینک ثابت قیمت پورسانت دسته بندی دریافت کد HTML
۳۰۱ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان سمنان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی) ۱۵,۰۰۰ ۱,۴۲۵ فنی و مهندسی > نقشه برداری
۳۰۲ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان زنجان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۳۰۳ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان گلستان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۳۰۴ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان مازندران به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۳۰۵ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان گیلان به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۳۰۶ دانلود شیپ فایل(نقشه GIS) نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵استان اردبیل به تفکیک شهرستان(اطلاعات جمعیتی)
۳۰۷ نقشه شیپ فایل آمار جمعتی شهر تهران برای سال ۱۳۹۰
۳۰۸ شیپ فایل تقسیم بندی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی به همراه اطلاعات جمعیتی بر اساس آمار سال ۹۵
۳۰۹ شیپ فایل تقسیم بندی شهرستانهای استان اصفهان به همراه اطلاعات جمعیتی بر اساس آمار سال ۹۵
۳۱۰ شیپ فایل تقسیم بندی شهرستانهای استان فارس به همراه اطلاعات جمعیتی بر اساس آمار سال ۹۵
۳۱۱ شیپ فایل تقسیم بندی شهرستانهای استان خوزستان به همراه اطلاعات جمعیتی بر اساس آمار سال ۹۵
۳۱۲ شیپ فایل تقسیم بندی شهرستانهای استان خراسان رضوی به همراه اطلاعات جمعیتی بر اساس آمار سال ۹۵
۳۱۳ شیپ فایل تقسیم بندی شهرستانهای استان تهران به همراه اطلاعات جمعیتی بر اساس آمار سال ۹۵
۳۱۴ شیپ فایل تقسیم بندی شهرستانهای استان البرز به همراه اطلاعات جمعیتی بر اساس آمار سال ۹۵
۳۱۵ دانلود نقشه اتوکد و شیپ فایل شهر یزد
۳۱۶ شیپ فایل تراکم جمعیتی شهر مشهد به تفکیک بلوک ها و محلات
۳۱۷ نقشه شیپ فایل تهران
۳۱۸ نقشه اتوکد و شیپ فایل یزد
۳۱۹ شیپ فایل تقسیم بندی شهرستانهای کشور به همراه اطلاعات توصیفی نام فارسی و استان براساس سال ۹۵
۳۲۰ شیپ فایل خطوط ریلی ایران به همراه شیپ فایل تقسیمات استانی کشور
۳۲۱ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۲۰ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۲۲ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۱۸ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۲۳ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۱۶ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۲۴ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۱۵ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۲۵ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۱۴ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۲۶ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۱۲ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۲۷ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۱۱ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۲۸ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۱۰ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۲۹ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۹ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۳۰ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۸ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۳۱ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۷شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۳۲ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۲۱ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۳۳ شیپ فایل استان گیلان
۳۳۴ شیپ فایل خطوط بارش ایران
۳۳۵ شیپ فایل خطوط دمای ایران
۳۳۶ شیپ فایل زمین شناسی کل ایران
۳۳۷ شیپ فایل لندفرهای دشت و کوهستان
۳۳۸ شیپ فایل استان فارس
۳۳۹ شیپ فایل گسل های ایران
۳۴۰ شیپ فایل تهران
۳۴۱ شیپ فایل استان اردبیل
۳۴۲ شیپ فایل منطقه۶ تهران
۳۴۳ شیپ فایل استان های ایران
۳۴۴ شیپ فایل رودخانه های ایران
۳۴۵ شیپ فایل روستاهای کشور
۳۴۶ شیپ فایل اقلیم ایران
۳۴۷ شیپ فایل راه آهن کل ایران
۳۴۸ شیپ فایل شهر کرج
۳۴۹ شیپ فایل شهر بندرعباس
۳۵۰ شیپ فایل شهرستان خوی
۳۵۱ شیپ فایل شهر زنجان
۳۵۲ شیپ فایل استان آذربایجان شرقی
۳۵۳ شیپ فایل شهر گرگان
۳۵۴ دانلود لایه جی ای اسی GIS (شیپ فایل GIS) کاربری اراضی استان تهران – سال ۱۳۹۵
۳۵۵ دانلود لایه جی ای اسی GIS (شیپ فایل GIS) کاربری اراضی استان تهران – سال ۱۳۹۰
۳۵۶ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۲۲ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۵۷ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۵ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۵۸ نقشه ژئورفرنس(زمین مرجع) شده منطقه ۴ شهر تهران سال ۹۶ با کیفیت بسیار بالا در فرمت GeoTiff به همراه شیپ فایل معابر منطقه
۳۵۹ دانلود شیپ فایل GIS استان کرمان
۳۶۰ دانلود شیپ فایل GIS استان اصفهان
۳۶۱ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی شهر یزد
۳۶۲ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی شهر تبریز
۳۶۳ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی کل ایران
۳۶۴ دانلود شیپ فایل GIS استان گیلان
۳۶۵ دانلود شیپ فایل GIS شهرستان سرخس- خراسان رضوی
۳۶۶ دانلود شیپ فایل GIS استان قم
۳۶۷ دانلود شیپ فایل GIS استان زنجان
۳۶۸ شیپ فایل و جی آی اس تهران
۳۶۹ دانلود لایه های شیپ فایل رودخانه ها، شبکه های زهکشی و جریانهای سطحی سراسر کشور
۳۷۰ دانلود لایه های شیپ فایل پهنه های سیلاب سراسر کشور
۳۷۱ دانلود لایه های شیپ فایل میزان فرسایش سراسر کشور
۳۷۲ لایه ( شیپ فایل) اقلیمی ایران
۳۷۳ دانلود لایه های شیپ فایل تقسیمات مرز سیاسی استانهای کشور
۳۷۴ دانلود لایه های شیپ فایل بلوک های فرسوده شهر تهران
۳۷۵ دانلود لایه های شیپ فایل راه های اردبیل
۳۷۶ دانلود لایه های شیپ فایل توپوگرافی تهران
۳۷۷ دانلود لایه های شیپ فایل کاربری کل کردستان
۳۷۸ دانلود لایه های شیپ فایل رودخانه کردستان
۳۷۹ دانلود لایه های شیپ فایل کانال، پشته، زهکشی تهران
۳۸۰ دانلود لایه های شیپ رودخانه، قنات، گودال، سد تهران
۳۸۱ دانلود لایه های شیپ فایل دریاچه، رودخانه، مکانهای سیلاب،باتلاقی و لجن، واترپمپ، استخر تهران
۳۸۲ دانلود لایه های شیپ فایل مکانهای ورزشی، ورزشگاه تهران
۳۸۳ دانلود لایه های شیپ فایل مناطق نظامی، مکان های پلیسی تهران
۳۸۴ دانلود لایه های شیپ فایل مناطق و مراکز درمانی تهران
۳۸۵ لایه (شیپ فایل) جی آی اسی gis نقاط روستایی کشور
۳۸۶ لایه (شیپ فایل) GIS جی آی اسی کشورهای جهان
۳۸۷ دانلود لایه های شیپ فایل فرودگاه، مترو، ایستگاه اتوبوس تهران
۳۸۸ دانلود لایه های شیپ فایل میدان، خیابان، پل های تهران
۳۸۹ دانلود لایه های شیپ فایل هتل، کمپ، پارک، موزه، نواحی خدماتی، کمپ خانوادگی تهران
۳۹۰ دانلود لایه های شیپ فایل راه های آسفالته، اتوبان، آزاد راه، خطوط هوایی، راه آهن، راه خاکی و شنی تهران
۳۹۱ دانلود لایه های شیپ فایل مناطق کوهستانی و دشتی سراسر کشور
۳۹۲ دانلود لایه های شیپ فایل میزان تبخیر سراسر کشور
۳۹۳ دانلود لایه های شیپ فایل خطوط هم باران سراسر کشور
۳۹۴ دانلود لایه های شیپ فایل مناطق حفاظت شده سراسر کشور
۳۹۵ دانلود لایه های شیپ فایل نقاط زمین لغزش سراسر کشور
۳۹۶ دانلود لایه های شیپ فایل زیرحوضه های آبخیز سراسر کشور
۳۹۷ دانلود لایه های شیپ فایل طبقات اقلیمی سراسر کشور
۳۹۸ دانلود لایه های شیپ فایل خطوط هم دمای سراسر کشور
۳۹۹ دانلود لایه های شیپ فایل لایه حوضه های آبخیز سراسر کشور
۴۰۰ دانلود لایه های شیپ فایل پراکندگی کلیه ایستگاه های هواشناسی و آب و هواشناسی سراسر کشور
# عنوان لینک ثابت قیمت پورسانت دسته بندی دریافت کد HTML
۴۰۱ دانلود لایه های شیپ فایل اندکس نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی سراسر کشور ۴,۰۰۰ ۲۰۰ برنامه نویسی ، سورس ، پروژه > گوناگون
۴۰۲ دانلود لایه های شیپ فایل روستاها و آبادی های سراسر کشور
۴۰۳ دانلود لایه های شیپ فایل راه های ارتباطی سراسر کشور
۴۰۴ دانلود لایه های شیپ فایل دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس
۴۰۵ دانلود لایه های شیپ فایل دریاچه ها، جزایر و خلیج های سراسر کشور
۴۰۶ نقشه ژئولوژی ( لایه شیپ فایل) ایرانGeology_IRAN
۴۰۷ دانلود لایه های شیپ فایل کاربری اراضی کرج
۴۰۸ دانلود لایه های شیپ فایل کرج
۴۰۹ دانلود لایه های شیپ فایل زمین شناسی ایران
۴۱۰ دانلود لایه های شیپ فایل رودخانه های دائمی و فصلی ایران
۴۱۱ دانلود لایه های شیپ فایل روستاهای کرمانشاه
۴۱۲ دانلود لایه های شیپ فایل توپوگرافی کرمانشاه
۴۱۳ دانلود لایه های شیپ فایل راه های کرمانشاه
۴۱۴ لایه های شیپ فایل زمین شناسی کرمانشاه
۴۱۵ دانلود لایه های شیپ فایل استان کرمانشاه
۴۱۶ دانلود لایه های شیپ فایل زمین شناسی استان فارس
۴۱۷ دانلود لایه های شیپ فایل راه های فارس
۴۱۸ دانلود لایه های شیپ فایل استان فارس
۴۱۹ دانلود شیپ فایل های استان خوزستان
۴۲۰ دانلود لایه های شیپ فایل شیراز
۴۲۱ دانلود لایه های شیپ فایل خوزستان
۴۲۲ لایه های شیپ فایل رودخانه خوزستان
۴۲۳ لایه های شیپ فایل توپوگرافی خوزستان
۴۲۴ لایه های شیپ فایل راه خوزستان
۴۲۵ لایه های شیپ فایل شهرهای شیرا
۴۲۶ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی همدان فایل DEM
۴۲۷ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی گلستان فایل DEM
۴۲۸ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی استان گیلان فایل DEM
۴۲۹ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی استان فارس فایل DEM
۴۳۰ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی اصفهان فایل DEM
۴۳۱ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی چهارمحال فایل DEM
۴۳۲ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی بوشهر فایل DEM
۴۳۳ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی آذربایجان غربی فایل DEM
۴۳۴ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی اردبیل فایل DEM
۴۳۵ دانلود لایه های شیپ فایل نقشه ارتفاعی استان البرز فایل DEM
۴۳۶ دانلود لایه های شیپ فایل معادن زنجان
۴۳۷ دانلود لایه های شیپ فایل معادن یزد
۴۳۸ دانلود لایه های شیپ فایل معادن آذربایجان غربی
۴۳۹ دانلود لایه های شیپ فایل معادن سیستان
۴۴۰ دانلود لایه های شیپ فایل معادن سمنان
۴۴۱ دانلود لایه های شیپ فایل معادن قم
۴۴۲ دانلود لایه های شیپ فایل معادن استان قزوین
۴۴۳ دانلود لایه های شیپ فایل معادن استان مرکزی
۴۴۴ دانلود لایه های شیپ فایل معادن لرستان
۴۴۵ دانلود لایه های شیپ فایل معادن کردستان
۴۴۶ دانلود لایه های شیپ فایل معادن کهگیلویه و بویراحمد
۴۴۷ دانلود شیپ فایل معادن خوزستان
۴۴۸ دانلود شیپ فایل معادن خراسان شمالی
۴۴۹ دانلود شیپ فایل معادن خراسان جنوبی
۴۵۰ لایه های شیپ فایل معادن کرمان
۴۵۱ لایه های شیپ فایل معادن استان اصفهان
۴۵۲ لایه های شیپ فایل معادن ایلام
۴۵۳ لایه های شیپ فایل معادن استان هرمزگان
۴۵۴ لایه های شیپ فایل معادن استان گلستان
۴۵۵ لایه های شیپ فایل معادن استان گیلان
۴۵۶ لایه های شیپ فایل معادن استان فارس
۴۵۷ لایه های شیپ فایل معادن استان آذربایجان شرقی
۴۵۸ لایه های شیپ فایل معادن بوشهر
۴۵۹ لایه های شیپ فایل معادن استان اردبیل
۴۶۰ لایه های شیپ فایل معادن استانهای ایران
۴۶۱ دانلود لایه های شیپ فایل کامل معابر تهران
۴۶۲ لایه های شیپ فایل روستاهای همدان
۴۶۳ لایه های شیپ فایل توپوگرافی همدان
۴۶۴ لایه های شیپ فایل راه های همدان
۴۶۵ لایه های شیپ فایل رودخانه های همدان
۴۶۶ لایه های شیپ فایل کامل استان همدان
۴۶۷ لایه های شیپ فایل راه شیراز
۴۶۸ لایه های شیپ فایل روستاهای زنجان
۴۶۹ لایه های شیپ فایل توپوگرافی زنجان
۴۷۰ دانلود لایه های شیپ فایل جاده های زنجان
۴۷۱ لایه های شیپ فایل رودخانه های زنجان
۴۷۲ لایه های شیپ فایل زمین شناسی زنجان
۴۷۳ دانلود شیپ فایلهای کامل استان زنجان
۴۷۴ دانلود لایه های شیپ فایل کامل شهرستان سرخس
۴۷۵ شیپ فایل زیر حوضه های آبریز کل کشور
۴۷۶ شیپ فایل استان ها و شهرهای ایران
۴۷۷ لایه (شیپ فایل) کاربری اراضی کرج
۴۷۸ دانلود لایه های شیپ فایل پوشش گیاهی
۴۷۹ لایه های شیپ فایل تقسیمات کشوری – استان و شهرستان
۴۸۰ لایه های شیپ فایل کشورهای جهان
۴۸۱ لایه های شیپ فایل نقطه ای موقعیت روستاهای ایران
۴۸۲ لایه های شیپ فایل منحنی میزان کل کشور
۴۸۳ لایه های شیپ فایل محدوده و مساحت شهرهای ایران
۴۸۴ لایه های شیپ فایل کامل نیشابور
۴۸۵ لایه های شیپ فایل کامل مشهد
۴۸۶ لایه های شیپ فایل کامل فریمان
۴۸۷ لایه های شیپ فایل کامل چناران
۴۸۸ لایه های شیپ فایل کامل بینالود
۴۸۹ لایه های شیپ فایل زمین شناسی شیراز
۴۹۰ دانلود لایه های شیپ فایل ایلام
۴۹۱ لایه های شیپ فایل کردستان
۴۹۲ لایه نقشه گسل کل ایران ( شیپ فایل)
۴۹۳ دانلود لایه های شیپ فایل توپوگرافی خوزستان
۴۹۴ لایه های شیپ فایل جاده خوزستان
۴۹۵ مجموعه شیپ فایل استان بوشهر
۴۹۶ مجموعه لایه های شیپ فایل گیلان
۴۹۷ لایه های شیپ فایل کاربری دریاچه نمک
۴۹۸ لایه های شیپ فایل کاربری کردستان
۴۹۹ لایه های شیپ فایل مناطق ۴ گانه سازمان حفاظت از محیط زیست
۵۰۰ لایه های شیپ فایل راه های کل ایران
# عنوان لینک ثابت قیمت پورسانت دسته بندی دریافت کد HTML
۵۰۱ لایه های شیپ فایل رودخانه کردستان ۴,۰۰۰ ۲۰۰ برنامه نویسی ، سورس ، پروژه > گوناگون
۵۰۲ لایه گسل بوشهر( شیپ فایل)
۵۰۳ دانلود لایه های شیپ فایل روستاهای اردبیل
۵۰۴ دانلود لایه های شیپ فایل روستاهای گلستان
۵۰۵ دانلود لایه های شیپ فایل رودخانه های تهران
۵۰۶ لایه های شیپ فایل کامل شهر رشت
۵۰۷ لایه های شیپ فایل شهر اردبیل
۵۰۸ لایه های شیپ فایل گسل خراسان
۵۰۹ دانلود لایه های شیپ فایل دریاهای کشور
۵۱۰ دانلود لایه های شیپ فایل شهرستان های اردبیل
۵۱۱ لایه های شیپ فایل زمین شناسی خوزستان
۵۱۲ لایه های شیپ فایل گسل اردبیل
۵۱۳ لایه های شیپ فایل زمین شناسی گیلان
۵۱۴ لایه های شیپ فایل زمین شناسی اردبیل
۵۱۵ لایه های شیپ فایل ایستگاه های باران سنجی کشور
۵۱۶ لایه های شیپ فایل رودخانه های خوزستان
۵۱۷ دانلود لایه های شیپ فایل زمین شناسی مازندران
۵۱۸ لایه های شیپ فایل زمین شناسی گلستان
۵۱۹ لایه های شیپ فایل زمین شناسی کردستان
۵۲۰ لایه های شیپ فایل گسل بوشهر
۵۲۱ لایه های شیپ فایل گسل ایلام
۵۲۲ دانلود لایه های شیپ فایل گسل تهران
۵۲۳ لایه های شیپ فایل گسل آذربایجان غربی
۵۲۴ لایه های شیپ فایل گسل همدان
۵۲۵ لایه های شیپ فایل گسل لرستان
۵۲۶ لایه های شیپ فایل گسل کرمانشاه
۵۲۷ لایه های شیپ فایل گسل زنجان
۵۲۸ لایه های شیپ فایل گسل فارس
۵۲۹ دانلود لایه های شیپ فایل گسل قم
۵۳۰ دانلود لایه های شیپ فایل معابر شیراز
۵۳۱ دانلود لایه های شیپ فایل معابر تبریز
۵۳۲ دانلود لایه های شیپ فایل معابر سنندج
۵۳۳ دانلود لایه های شیپ فایل معابر زاهدان
۵۳۴ دانلود لایه های شیپ فایل معابر اردبیل
۵۳۵ دانلود لایه های شیپ فایل مناطق حفاظت شده
۵۳۶ لایه های شیپ فایل خطوط ساحلی ایران
۵۳۷ دانلود شیپ فایل خطوط ساحلی ایران
۵۳۸ دانلود لایه های شیپ فایل راه های اصلی ایران
۵۳۹ دانلود شیپ فایل طبقه بندی اقلیم ایران
۵۴۰ لایه های شیپ فایل موقعیت ایستگاه های باران سنجی ایران
۵۴۱ لایه های شیپ فایل موقعیت ایستگاه های سینوپتیک ایران
۵۴۲ دانلود لایه های شیپ فایل معابر سمنان
۵۴۳ دانلود شیپ فایل موقعیت ایستگاه های اقلیم شناسی ایران
۵۴۴ دانلود لایه های شیپ فایل آبخوان دریاچه نمک
۵۴۵ دانلود لایه های شیپ فایل موقعیت و نوع زمین لغزه ها ایران
۵۴۶ دانلود لایه های شیپ فایل گسل کردستان
۵۴۷ دانلود لایه های شیپ فایل آذربایجان شرقی
۵۴۸ دانلود لایه های شیپ فایل خاک دریاچه نمک
۵۴۹ دانلود لایه های شیپ فایل دشت دریاچه نمک
۵۵۰ دانلود لایه های شیپ فایل روستاهای مازندران
۵۵۱ لایه های شیپ فایل توپوگرافی گلستان
۵۵۲ دانلود لایه های شیپ فایل کفه های دریاچه نمک
۵۵۳ دانلود لایه های شیپ فایل رودخانه مازندران
۵۵۴ دانلود لایه های شیپ فایل رودخانه گلستان
۵۵۵ لایه های شیپ فایل شهر شیراز
۵۵۶ دانلود لایه های شیپ فایل گسل شیراز
۵۵۷ دانلود لایه های شیپ فایل شهر گلستان
۵۵۸ دانلود لایه های شیپ فایل گسل مازندران
۵۵۹ دانلود لایه های شیپ فایل مسیر ریل قطار کل کشور
۵۶۰ دانلود لایه های شیپ فایل Township گلستان
۵۶۱ دانلود لایه های شیپ فایل گسل گلستان
۵۶۲ دانلود لایه های شیپ فایل رودخانه اردبیل
۵۶۳ لایه های شیپ فایل نقاط جمعیتی کشور
۵۶۴ لایه های شیپ فایل معابر سمنان
۵۶۵ دانلود لایه های شیپ فایل معابر شهر کرمان
۵۶۶ شیپ فایل برنامه ریزی منطقه ای شهرستان رشت
۵۶۷ دانلود لایه های شیپ فایل بارندگی کل کشور
۵۶۸ لایه های شیپ فایل district گلستان
۵۶۹ دانلود لایه های شیپ فایل گسل های ایران
۵۷۰ دانلود لایه های شیپ فایل دشت های ایران
۵۷۱ لایه های شیپ فایل دریاچه های ایران
۵۷۲ شیپ فایل کاربری اراضی اصفهان land use
۵۷۳ پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) شهرستان بویراحمد
۵۷۴ پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) شهرستان باشت
۵۷۵ دانلود شیپ فایل و لایه GIS حوزه بلوک های آماری شهر مشهد در سال ۱۳۸۵
۵۷۶ دانلود شیپ فایل و لایه GIS کشورهای جهان
۵۷۷ دانلود شیپ فایل و لایه GIS شکل اراضی (Landform) کل ایران
۵۷۸ دانلود شیپ فایل و لایه GIS لایه های زمین شناسی کل ایران
۵۷۹ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان زنجان
۵۸۰ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان یزد
۵۸۱ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان تهران
۵۸۲ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان سیستان و بلوچستان
۵۸۳ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان سمنان
۵۸۴ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان مازندران
۵۸۵ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان مرکزی
۵۸۶ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان لرستان
۵۸۷ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان کردستان
۵۸۸ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان کهگیلویه و بویراحمد
۵۸۹ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان خوزستان
۵۹۰ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان خراسان
۵۹۱ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان ایلام
۵۹۲ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان کرمانشاه
۵۹۳ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان کرمان
۵۹۴ دانلود شیپ فایل GIS مناطق حفاظت شده استان هرمزگان
۵۹۵ دانلود شیپ فایل و لایه GIS حوزه بلوک های آماری شهر تهران در سال ۱۳۸۵
۵۹۶ دانلود شیپ فایل GIS شهرهای ایران به صورت پلیگون
۵۹۷ شیپ فایل کرمان
۵۹۸ شیپ فایل اصفهان
۵۹۹ دانلود شیپ فایل GIS موقعیت گسل ها در تهران
۶۰۰ دانلود شیپ فایل GIS ایستگاههای کلیماتولوژی هواشناسی ایران
# عنوان لینک ثابت قیمت پورسانت دسته بندی دریافت کد HTML
۶۰۱ دانلود شیپ فایل GIS ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی ایران ۸,۴۱۸ ۶۷۳ علوم انسانی > جغرافیا
۶۰۲ دانلود شیپ فایل GIS موقعیت و نوع گسل ها در ایران
۶۰۳ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه بیست و دو (۲۲) تهران
۶۰۴ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه بیست و یک (۲۱) تهران
۶۰۵ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه بیست (۲۰) تهران
۶۰۶ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه نوزده (۱۹) تهران
۶۰۷ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه هیجده (۱۸) تهران
۶۰۸ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه هفده (۱۷) تهران
۶۰۹ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه شانزده (۱۶) تهران
۶۱۰ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه پانزده (۱۵) تهران
۶۱۱ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه چهارده (۱۴) تهران
۶۱۲ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه دوازده (۱۲) تهران
۶۱۳ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه یازده (۱۱) تهران
۶۱۴ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه ده (۱۰) تهران
۶۱۵ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه نه (۹) تهران
۶۱۶ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه هشت (۸) تهران
۶۱۷ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه هفت (۷) تهران
۶۱۸ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه شش (۶) تهران
۶۱۹ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه پنج (۵) تهران
۶۲۰ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه چهار (۴) تهران
۶۲۱ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه سه (۳) تهران
۶۲۲ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه دو (۲) تهران
۶۲۳ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه یک (۱) تهران
۶۲۴ شیپ فایل معابر یزد
۶۲۵ شیپ فایل استان قزوین
۶۲۶ شیپ فایل استان سمنان
۶۲۷ شیپ فایل کاربری اراضی قزوین-landu se
۶۲۸ شیپ فایل کاربری اراضی مشهد
۶۲۹ شیپ فایل کاربری اراضی کرج
۶۳۰ شیپ فایل شهر های ایران
۶۳۱ لایه رقومی متوسط دما برای کل کشور به صورت شیپ فایل
۶۳۲ پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) طبیعی استان اصفهان
۶۳۳ پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) انسانی استان اصفهان
۶۳۴ شیپ فایل نقشه منطقه ۲۲ شهرداری تهران
۶۳۵ شیپ فایل نقشه منطقه ۲۱ شهرداری تهران
۶۳۶ شیپ فایل نقشه منطقه ۲۰ شهرداری تهران
۶۳۷ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۹ شهرداری تهران
۶۳۸ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۸ شهرداری تهران
۶۳۹ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۷ شهرداری تهران
۶۴۰ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۶ شهرداری تهران
۶۴۱ پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) انسانی استان کرمان
۶۴۲ لایه های جی آی اس (شیپ فایل) طبیعی استان کرمان
۶۴۳ دانلود شیپ فایل GIS راههای ایران
۶۴۴ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۵ شهرداری تهران
۶۴۵ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۴ شهرداری تهران
۶۴۶ دانلود شیپ فایل GIS آثار طبیعی ملی به صورت نقطه ای و پلیگون
۶۴۷ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۳ شهرداری تهران
۶۴۸ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی بندرعباس
۶۴۹ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۲ شهرداری تهران
۶۵۰ دانلود شیپ فایل GIS کاربری اراضی منطقه سیزده (۱۳) تهران
۶۵۱ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۱ شهرداری تهران
۶۵۲ دانلود جدید ترین شیپ فایل(نقشه GIS) مرزبندی استانهای ایران
۶۵۳ دانلود جدید ترین شیپ فایل(نقشه GIS) مرزبندی کشورهای خاورمیانه
۶۵۴ دانلود شیپ فایل GIS شهرهای ایران به صورت نقطه ای
۶۵۵ دانلود شیپ فایل GIS موقعیت و نوع زمین لغزه ها در ایران
۶۵۶ دانلود شیپ فایل GIS طبقه بندی اقلیم ایران
۶۵۷ شیپ فایل نقشه منطقه ۱۰ شهرداری تهران
۶۵۸ شیپ فایل نقشه منطقه ۹ شهرداری تهران
۶۵۹ شیپ فایل نقشه منطقه ۸ شهرداری تهران
۶۶۰ شیپ فایل نقشه منطقه ۷ شهرداری تهران
۶۶۱ شیپ فایل نقشه منطقه ۶ شهرداری تهران
۶۶۲ شیپ فایل نقشه منطقه ۵ شهرداری تهران
۶۶۳ شیپ فایل نقشه منطقه ۴ شهرداری تهران
۶۶۴ شیپ فایل نقشه منطقه ۳ شهرداری تهران
۶۶۵ شیپ فایل نقشه منطقه ۲ شهرداری تهران
۶۶۶ شیپ فایل نقشه منطقه ۱ شهرداری تهران
۶۶۷ دانلود شیپ فایل GIS استان اردبیل
۶۶۸ دانلود شیپ فایل GIS شبکه معابر شهر تبریز
۶۶۹ دانلود شیپ فایل GIS دشتهای ایران
۶۷۰ دانلود شیپ فایل GIS استان کردستان
۶۷۱ دانلود شیپ فایل GIS استان فارس
۶۷۲ دانلود شیپ فایل GIS استان ایلام
۶۷۳ دانلود شیپ فایل shape file کل شهرستانهای ایران آخرین تقسیمات
۶۷۴ لایه جی آی اسی کلیماتولوژی کشور ایران با سیستم مختصات و به صورت شیپ فایل
۶۷۵ لایه جی آی اسی (شیپ فایل) رودخانه های کشورایران با سیستم مختصات
۶۷۶ لایه جی آی اسی خلیج همیشه فارس و دریای کاسپین کشور ایران به صورت شیپ فایل
۶۷۷ شیپ فایل خطوط ساحلی خلیج فارس و دریای عمان(Persian Gulf& Oman Sea Shape file)
۶۷۸ شیپ فایل خطوط ساحلی دریای خزر(Caspian Sea Shape file)
۶۷۹ شیپ فایل نقشه مناطق ۲۲ گانه تهران
۶۸۰ شیپ فایل نقشه دریاهای ایران
۶۸۱ شیپ فایل نقشه ایران و مراکز استانها
۶۸۲ نقشه شیپ فایل راه آهن ایران
۶۸۳ شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران
۶۸۴ فایل pptm،ساعت (settime)، مدیریت انیمشن شیپ ها از طریق گروهبندی و تنظیم انیمشن ها و چرخش شیپ ها
۶۸۵ فایل pptm،ساعت، مدیریت انیمشن شیپ ها(Shapes) از طریق گروهبندی و تنظیم انیمشن ها
۶۸۶ شیپ فایل کل مناطق حفاظت شده ایران همراه با فایل kmz
۶۸۷ شیپ فایل آماده شهرستان های ایران
۶۸۸ شیپ فایل کامل و آماده منابع طبیعی استان اصفهان
۶۸۹ شیپ فایل آماده رودخانه های استان خراسان رضوی
۶۹۰ شیپ فایل آماده رودخانه های استان کرمانشاه
۶۹۱ شیپ فایل آماده رودخانه های استان اصفهان
۶۹۲ شیپ فایل آماده رودخانه های استان کرمان
۶۹۳ نقشه شیپ فایل فرودگاه و ایستکاه راه آهن و اتوبوس تهران
۶۹۴ نقشه شیپ فایل معابر تهران
۶۹۵ نقشه شیپ فایل بلوک شهری شهر تهران
۶۹۶ نقشه کاربری اراضی شیپ فایل استان مازندران
۶۹۷ شیپ فایل آبراهه ها و رودخانه های استان مازندران
۶۹۸ شیپ فایل منطقه ۱ تهران
۶۹۹ نقشه شیپ فایل شهر ورزقان
۷۰۰ شیپ فایل کاربری اراضی زنجان
# عنوان لینک ثابت قیمت پورسانت دسته بندی دریافت کد HTML
۷۰۱ شیپ فایل روستاهای ایران ۵۰۰ ۲۵ علوم انسانی > جغرافیا
۷۰۲ شیپ فایل منطقه ۵ تهران
۷۰۳ نقشه شیپ فایل کاربری اراضی شهر تبریز در فرمت SHP
۷۰۴ نقشه شیپ فایل لایه های استان اصفهان در فرمت SHP
۷۰۵ نقشه شیپ فایل شهرهای ایران
۷۰۶ نقشه شیپ فایل استان های ایران در فرمت SHP
۷۰۷ لایه جی آی اس (شیپ فایل) کامل زمین شناسی ایران
۷۰۸ لایه جی آی اس (شیپ فایل) روستاهای کشور بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۰
۷۰۹ لایه جی آی اس کامل (شیپ فایل) همدان
۷۱۰ لایه جی آی اس (شیپ فایل) جدیدترین تقسیمات سیاسی کشور
۷۱۱ لایه جی آی اس (شیپ فایل) هرمزگان
۷۱۲ لایه جی آی اس (شیپ فایل) استان مرکزی
۷۱۳ لایه جی آی اس (شیپ فایل) بلوک های شهری تهران
۷۱۴ لایه جی آی اس (شیپ فایل) کرج
۷۱۵ لایه جی آی اس (شیپ فایل) تبریز
۷۱۶ لایه جی آی اس (شیپ فایل) استان اردبیل
۷۱۷ لایه جی آی اس (شیپ فایل) استان اصفهان
۷۱۸ لایه جی آی اس (شیپ فایل) استان تهران
۷۱۹ سورس داغ تابستان(پایپ فوتو شیپ)
۷۲۰ دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان تهران و البرز
۷۲۱ دانلود شیپ فایل حوزه های آبخیز اصلی و فرعی کشور
۷۲۲ شیپ فایل کاربری اراضی به تفکیک استان ها
۷۲۳ شیپ فایل زمین شناسی به تفکیک استان ها
۷۲۴ شیپ فایل گسل های ایران
۷۲۵ دانلود شیپ فایل و لایه GIS دهستان های کل کشور به همراه اسامی آنها
۷۲۶ دانلود شیپ فایل و لایه GIS شهرستان های کل کشور به همراه اسامی آنها
۷۲۷ دانلود شیپ فایل و لایه GIS استان های کل کشور به همراه اسامی آنها
۷۲۸ شیپ فایل استان قم
۷۲۹ شیپ فایل روستاهای کشور
۷۳۰ شیپ فایل راه های ایران
۷۳۱ شیپ فایل راه آهن ایران
۷۳۲ شیپ فایل نقاط ایران
۷۳۳ شیپ فایل معابر شهری و راه های ایران- تعداد معبر ۴۰۰۰۰۰
۷۳۴ تغییر اندازه و موقعیت شیپ فایل در ArcGIS
۷۳۵ آموزش اضافه کردن بیش از یک لیبل به شیپ فایل ها در ArcGIS
۷۳۶ شیپ فایل زمین لرزه های اتفاق افتاده در سال ۲۰۱۳
۷۳۷ شیپ فایل زمین لرزه های اتفاق افتاده در سال ۲۰۱۲
۷۳۸ شیپ فایل زمین لرزه های اتفاق افتاده در سال ۲۰۱۱
۷۳۹ شیپ فایل زمین لرزه های اتفاق افتاده در سال ۲۰۱۰
۷۴۰ شیپ فایل زمین لرزه های اتفاق افتاده در سال ۲۰۰۹
۷۴۱ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیروان و چرداول
۷۴۲ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهران
۷۴۳ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایوان
۷۴۴ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایلام
۷۴۵ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دهلران
۷۴۶ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دره شهر
۷۴۷ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آبدانان
۷۴۸ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساوجبلاغ
۷۴۹ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نظرآباد
۷۵۰ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرج
۷۵۱ دانلود شیپ فایل و لایه GIS نقاط روستایی کل کشور به همراه اسامی آنها
۷۵۲ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نمین
۷۵۳ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوثر
۷۵۴ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر
۷۵۵ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیر
۷۵۶ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پارس آباد
۷۵۷ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بیله سوار
۷۵۸ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلخال
۷۵۹ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرمی
۷۶۰ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردبیل
۷۶۱ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۶۲ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سردشت (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۶۳ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۶۴ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پیرانشهر (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۶۵ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اشنویه (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۶۶ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سلماس (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۶۷ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ارومیه (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۶۸ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نقده (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۶۹ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میاندواب (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۷۰ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماکو (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۷۱ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مهاباد (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۷۲ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خوی (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۷۳ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالدران (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۷۴ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی)
۷۷۵ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لردگان (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)
۷۷۶ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شهرکرد (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)
۷۷۷ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کوهرنگ (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)
۷۷۸ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فارسان (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)
۷۷۹ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)
۷۸۰ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردل (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)
۷۸۱ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورزقان (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۸۲ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراب (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۸۳ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسکو (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۸۴ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میانه (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۸۵ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مراغه (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۸۶ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۸۷ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عجب شیر (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۸۸ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۸۹ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۹۰ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هریس (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۹۱ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هشترود (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۹۲ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۹۳ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۹۴ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۹۵ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بناب (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۹۶ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اهر (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۹۷ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند (واقع در استان آذربایجان شرقی)
۷۹۸ شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تبریز (واقع در استان آذربایجان شرقی)