نقشه پوشش گیاهی ایران/با کیفیت بالا/مقیاس ۱:۱۰۰۰/۰۰۰

نقشه های منابع طبیعی،آبخیزداری،محیط زیست و…

http://frw.org.ir/UploadedFiles/gFiles/57d209f1760b49f.jpg

جهت مشاهده با کیفیت اصلی بر روی نقشه کلیک کنید