درخت شاه توت حصار گرمخان که سه سال پیش توسط میراث فرهنگی ثبت ملی شده است چند وقتی است که به آتش کشیده می شود، برخی از افراد محلی می گویند این آتش زدن ها عمدی بوده و برای از بین بردن درخت است.
درخت کهنسال شاتوت بجنورد در آتش بی توجهی سوخت,

به گزارش عصر اترک به نقل از  بجنا؛ در حالی که بومیان به نقل از پدرانشان معتقدند این درخت ۷۰۰ سال عمر دارد ولی میراث فرهنگی ۲۰۰ سال را برای این درخت تخمین زده است با این وجود زمزمه هایی از بین بردن این درخت کهنسال برای جاده سازی شنیده می شود.

درخت شاتوت در حواشی روستای حصار شیرعلی شهرستان بجنورد، در دل یک باغ تاریخی موسوم به “باغ فواره” قرار دارد که در زمان ناصرالدین شاه قاجار، توسط حاکم وقت منطقه ‘یارمحمد خان شادلو’ ایجاد شده است.
این روزها، اهالی این منطقه طی تماس با پایگاه خبری بجنا و گزارش وضعیت این درخت، ما را به پیگیری این مساله ترغیب کردند.

به گفته یکی از اهالی این روستا، همانطور که نسل در نسل از پدرانشان شنیده اند، این درخت بیش از ۷۰۰ سال عمر دارد که میراث فرهنگی، عمر این درخت را نزدیک به ۲۰۰ سال تخمین زده است.
یکی از ساکنان حصار می گوید: علت آتش سوزی عمدی است و این که چه کسی از نبود این درخت سود می برد، برای من مشخص نیست اما شواهد نشان می دهد علت آتش سوزی عمدی بوده است.
محمد حصاری اظهار می دارد: مسئولان در حفاظت از این اثر ملی، کوتاهی کردند و جای تاسف است که هیچ اقدامی برای حفاظت از آن انجام نشد.
وی می افزاید: قرار بود اطراف این درخت فنس کشی شود و قرار بود اقداماتی برای آبیاری این اثر توسط شهرداری انجام شود اما هیچ کدام از این کارها انجام نشد و اکنون نیز، آتش ۶۰ درصد از وجود درخت را سوزانده است.
یکی دیگر از اهالی حصار شیرعلی در گفتگو با خبرنگار بجنا، اظهار داشت: این درخت در مسیر ۴۲ متری در دست احداث قرار دارد که در آینده نه چندان دور قطع خواهد.

میراث فرهنگی اجازه قطع این درخت را به هیچ ارگانی نخواهد داد
محمد سویدانلویی، مدیر کل اداره میراث فرهنگی، در گفتگو با خبرنگار بجنا، گفت: پس از به ثبت رسیدن این درخت توسط میراث فرهنگی در سال ۹۳، یگان های حفاظتی این ارگان مرتبا وضعیت درخت را تحت نظر داشته و از آن محافظت می کنند.
وی افزود: سوختگی های ایجاد شده در این درخت که اخیرا به بنده گزارش داده شد، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی بیان داشت: به دلیل قرار گرفتن درخت شاتوت در منطقه شهری، وظیفه حصار کشی آن به عهده شهرداری بوده و در حال حاضرمکاتبات لازم با شهرداری در دست اقدام است.
سویدانلویی تاکید کرد: قطع این درخت به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و میراث فرهنگی این اجازه را به هیچ ارگانی نخواهد داد.
منبع: بجنا